נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הצמדה למדד וריבית צמודה - הצמדת ריבית והצמדת קרן שנתית - חישוב מפורט
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
שיעור ריבית שנתית באחוזים
 
 
דברי הסבר: הצמדה למדד והצמדת ריבית על הקרן - הפרשי הצמדה וריבית בחישוב שנתי

יש לך חוב או החזר מס ? רוצה לדעת בדיוק כמה ריבית והצמדה הצטברו עד ליום התשלום בפועל ? הגעת למחשבון הנכון! המחשבון מותאם בדיוק לחישוב הריבית והצמדה של רשות מס הכנסה.
במחשבון זה סכום הריבית מוצמד למדד - וגם על הקרן והריבית מחושבת ריבית דריבית על הקרן שיטת חישוב זאת של הצמדה וריבית מקובלת במשרדי מס הכנסה - מס שבח מקרקעין מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה מחשבון זה יכול לשמש ככלי עזר לחישוב החזר מס וקיזוז חובות מס הכנסה / מס שבח - בריבית 4% לעניין מס שבח מכוח סעיף ההגדרות בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) התשכג 1963
שיעור הריבית שונה מ-12% ל-8% החל מ-1.7.1989
שיעור הריבית שונה ל-6% החל מיום 1.3.1991
שיעור הריבית שונה ל-4% החל מיום 15.6.1993

ההצמדה למדד ושיערוך הריבית - מפורטים בטבלה לכל תקופה ותקופה בתוצאות החישוב

מחשבונים רלבנטיים נוספים טבלאות אינפלציה בישראל

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.