נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ריבוי חיובים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - חובות מצטברים
 
שיערוך כל הסכומים ליום
 
פרוט החיובים
תאריך יצירת החוב קרן החוב בש"ח הקלד תאור החוב במילים מס
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
דברי הסבר: מחשבון ריבוי חיובים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה

חישוב מצטבר של ריבוי פיגורי תשלומים מלאים ו/או חלקיים מתאריכם שונים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.
מחשבון זה נועד להיות ככלי עזר עבור חישוב מורכב הדורש שיערוך ריבוי חיובים בסכומים שונים. המחשבון מתאים במיוחד לחישוב פיגור תשלום דמי מזונות שלא שולמו ו/או ששולמו באופן חלקי שימושי גם לעורכי דין כונסי נכסים המשערכים את תביעת החוב ליום צו כינוס הנכסים. לחישוב מפורט - הכולל טבלה פרטנית לכל חוב בנפרד לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - לחץ כאן

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.