נגישות:          
    רקע:               

זולו מחשבונים משפטיים


זולו
הוקמה ביום 7.2.1998

אתר המחשבונים המשפטיים
הותיק והמוביל בישראלכניסה
ארגז כלים מקצועי - מחשבונים משפטיים מיסוי ופיננסים עבור שופטים - עורכי דין - רואי חשבון - שמאים - יועצי מס - חשבים - מנהלי חשבונות - אקטוארים - כלכלנים - מגשרים - רשויות - מוסדות ציבוריים - בנקים - בוררים משפטיים ולקוחותינו
פרטי המנוי
ת.ז דואל  
    
הצטרף כמנוי
הכניסה והשימוש במחשבונים למנויים בלבד
הצטרפות למחשבונים משפטיים באמצעות אתר www.Taxo.co.il
 
תכנוני מיסוי מקרקעין - מס שבח ורכישה - ארנונה - שמאות מקרקעין והשבחה
 1. שכר טרחה מינימלי מקרקעין
 2. מחשבון מס רכישה
 3. מחשבון מס רכישה - הלכת פלם
 4. מחשבון מס שבח מקרקעין
 5. מחשבון מס שבח עם שמירת נתונים
 6. מס שבח דירות מגורים בלבד - לינאריות מטיבה
 7. מס שבח עד 5/5/13 ה"ה
 8. מס שבח גילום מלא עסקת נטו
 9. מחשבון פחת על זכות בנכס מקרקעין
 10. קביעת יום הרכישה בבניה עצמית
 11. קביעת שווי הרכישה בדירות יוקרה

תכנוני מס במקרקעין - פטור ,פריסה
 1. תכנון מס סימולטור בדיקת פטור
 2. מחשבון פריסת מס שבח - 2022
 3. מחשבון פריסת מס שבח - 2020
 4. מחשבון פריסת מס שבח - 2019
 5. מחשבון פריסת מס שבח - 2018
 6. מחשבון פריסת מס שבח - 2017
 7. מחשבון פריסת מס שבח - 2016
 8. מחשבון פריסת מס שבח - 2015
 9. מחשבון פריסת מס שבח - 2014
 10. מחשבון פריסת מס שבח - 2013
 11. מחשבון פריסת מס שבח - 2012
 12. מחשבון פריסת מס שבח - 2011
 13. מחשבון פריסת מס שבח - 2010
 14. מחשבון פריסת מס שבח - 2009
 15. מחשבון פריסת מס שבח - 2008

תכנוני מס - מיסוי שכר דירה ומרובי דירות
 1. פחת על דירה מושכרת
 2. מחשבון הסכום הקובע לריבוי דירות
 3. מחשבון מס ריבוי דירות
 4. בדיקת כדאיות דירה שלישית ומעלה
 5. מחשבון שלושת מסלולי מיסוי שכ"ד
 6. מחשבון מיסוי שכ"ד במסלול תקרת הפטור
 7. מלכודת מס בדירת מגורים להשקעה

תכנוני מס - מיסוי זכויות בניה
 1. מחשבון פטור חד פעמי - 49ה
 2. מחשבון פטור זכויות בניה - 49ז
 3. מיסוי תשלומי איזון איחוד וחלוקה
 4. מחשבון עסקת קומבינציה 49.א.א.1
 5. שווי שירותי הבנייה מיסוי קומבינציה

מחשבוני הגנת הדייר - שכירות מוגנת
 1. מחשבון שכירות מוגנת - דירות
 2. מחשבון שכירות מוגנת - בתי עסק

מחשבוני עזר לשמאות במקרקעין
 1. מחשבון ריבוי תאומים למדד
 2. מחשבון שמאים - היטל השבחה
 1. תיאום מס רכוש לצורך מס שבח
 2. מחשבון שווי דירה עם זכויות - הלכת בטאט
 3. מחשבון שווי זכויות בניה למכירה
 4. מחשבון תמ"א 38 - שווי זכויות בניה
 5. חילוץ בין זכויות תב"ע לתמ"א 38
 6. מחשבון היוון רשות מקרקעי ישראל
 7. מחשבון מדד תשומה בניה - קבלנים
 8. מחשבון מדד מחירי הדירות - שמאים

החזרים , פיגורים וקנסות אי דיווח
 1. מחשבון החזר ארנונה לפי תעריף למ"ר
 2. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי סיווגים
 3. מחשבון החזר תשלומי ארנונה לפי תשלום יתר
 4. מחשבון פיגורים בגין חוב ארנונה
 5. מחשבון פיגורים - היטל השבחה
 6. מחשבון קנסות מיסוי מקרקעין
 7. מחשבון קנס גרעון
 8. מחשבון ריבית פיגורים/זיכויים מסמ"ק

כונס נכסים במכירת דירת מגורים
 1. מחשבון שכ"ט כונס נכסים בגין חוב משכנתא
 2. מחשבון שווי דירה בהליך כינוס - הלכת כובשי

מחשבוני עזר בגין הפקעה לצרכי ציבור
 1. דברי הסבר בגין תחשיב פיצויי הצמדה
 2. מחשבון ריבית לא צמודה
 3. מחשבון ריבית צמודה בשיעור 1.5%
 4. מחשבון פסיקת ריבית
 5. מחשבון פסיקת ריבית בניכוי 2 נק לפי 8ב1

חישובי שכר - מחשבוני יחסי עובד מעביד - דיני עבודה - מס הכנסה
תביעת חוב שכר - בית הדין לעבודה
 1. מחולל מכתב התראה נגד מעסיק
 2. מחולל כתב תביעה אוטומטי נגד מעסיק
 3. מחולל כתב תביעה כולל שמירת נתונים
פיטורין - פיטורים
 1. מחשבון פיצויי פיטורים לפי ימי עבודה
 2. שכר קובע לפיצויים לפי שעות עבודה
 3. שכר קובע לפיצויים לפי ימי עבודה
חובת הודעת מוקדמת
 1. מחשבון ימי הודעה מוקדמת כולל פיצוי ויתור על הודעה
הלנת שכר - הלנת פיצויי פיטורין
 1. מחשבון פיצויי הלנת שכר
 2. מחשבון הלנת פיצויי פיטורין
פדיון ימי חופשה
 1. מחשבון פדיון ימי חופש - לכל סוגי העובדים - מפורט
 2. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 5 ימים בשבוע
 3. מחשבון פדיון ימי חופש - משרה מלאה 6 ימים בשבוע
חישוב שעות נוספות
 1. שעות עבודה נוספות לחודש עבודה
 2. שעות עבודה נוספות לשבוע עבודה
 3. שעות עבודה נוספות ליום עבודה
 4. מחשבון גמול שעות נוספות - לפי פיצול וריכוז זכויות
דמי הבראה
 1. מחשבון דמי הבראה שנתית לפי אחוז משרה
 2. מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדים המשתכרים לפי שעה
דמי מחלה
 1. מחשבון זכאות לדמי מחלה
עבודות נשים
 1. מחשבון חופשת לידה
פרישה
 1. מחשבון גיל פרישה - לצורך קבלת כספי פנסיה - קיצבת ביטוח לאומי
נתוני שכר מינימום - ממוצע - גמלה
 1. שכר מינימום
 2. השכר הממוצע - ביטוח לאומי
 3. השכר הבסיסי לחישוב קצבאות - ביטוח לאומי
זכויות פנסיוניות מכח צו הרחבה
 1. זכויות פנסיוניות שהמעסיק לא הפריש
 2. היוון זכויות פנסיוניות
 3. היוון הפרשות קה"ל
מס הכנסה משכר עבודה
 1. מחשבון מס הכנסה חודשי 2023
 2. מחשבון מס הכנסה 2023
 3. מחשבון מס הכנסה 2022
 4. מחשבון מס הכנסה 2021
 5. מחשבון מס הכנסה 2020
 6. מחשבון מס הכנסה 2019
 7. מחשבון מס הכנסה 2018
 8. מחשבון מס הכנסה 2017
 9. מחשבון מס הכנסה 2016
 10. מחשבון מס הכנסה 2015
 11. מחשבון מס הכנסה 2014
 12. מחשבון מס הכנסה 2013
 13. מחשבון מס הכנסה 2012
 14. מחשבון מס הכנסה 2011
 15. מחשבון מס הכנסה 2010
 16. מחשבון מס הכנסה 2009
 17. מחשבון מס הכנסה 2008
 18. מחשבון מס הכנסה 2007
 19. מחשבון מס הכנסה 2006
 20. מחשבון מס הכנסה 2005
 21. מחשבון מס הכנסה 2004
 22. מחשבון מס הכנסה 2003
 23. מחשבון מס הכנסה 2002
מס הכנסה - תכנוני מס
 1. תכנון מס - פריסת פיצויי פרישה
 2. תכנון מס - חישוב שנות פריסה
 3. מחשבון ניכוי הוצאות רכב לעצמאים
 4. בדיקת כדאיות - רכב פרטי / מעבודה
מע"מ
 1. מחשבון מס ערך מוסף
פיצויי פטירה - הטבת מס
 1. מחשבון פיצויי פטירה
 2. פנסיה במגזר הפרטי
גילום מס - ברוטו נטו
 1. מחשבון גילום מס
נקודות זיכוי
 1. מחשבון נקודות זיכוי
דיני עבודה - חוקים
 1. מקבץ חוקים בדיני עבודה
מס הכנסה שאינו מעבודה
 1. מ"ה שאינו מעבודה 2022
 2. מ"ה שאינו מעבודה 2021
 3. מ"ה שאינו מעבודה 2020
 4. מ"ה שאינו מעבודה 2019
 5. מ"ה שאינו מעבודה 2018
 6. מ"ה שאינו מעבודה 2017
 7. מ"ה שאינו מעבודה 2016
 8. מ"ה שאינו מעבודה 2015
 9. מ"ה שאינו מעבודה 2014
 10. מ"ה שאינו מעבודה 2013
 11. מ"ה שאינו מעבודה 2012
 12. מ"ה שאינו מעבודה 2011
 13. מ"ה שאינו מעבודה 2010
 14. מ"ה שאינו מעבודה 2009
 15. מ"ה שאינו מעבודה 2008
 16. מ"ה שאינו מעבודה 2007
 17. מ"ה שאינו מעבודה 2006

מחשבוני נזיקין - חישובי פיצויי נפגעי תאונות דרכים - היוונים - נכויות - תחשיבי נזק
תחשיב הנזק - מחשבוני פיצויי נזיקין
 1. תחשיב הנזק בגין נזק לא ממוני - ימי אישפוז כאב וסבל
 2. תחשיב הנזק בגין תאונת דרכים - כולל חישוב הפסד השתכרות עבר ועתיד
 3. תחשיב הנזק בגין תאונת דרכים - כולל חישוב הפסד השתכרות עבר
 4. תחשיב הנזק בגין הפסד השתכרות עתיד - ללא מגבלת פלת"ד
 5. תחשיב הנזק בגין נכות זמנית
תחשיב הנזק לבית משפט במקרי פטירה
 1. מחשבון פיצויי נזיקין - שיטת הידות חישוב הפסד התלויים ונזקי העיזבון
 2. מחשבון נזיקין הלכת השנים האבודות - הלכת פינץ
תחשיב הנזק בגין עירוי דם - פוליו - גזזת
 1. מחשבון עירוי דם חישוב נזיקין בגין עירוי דם הנגוע באיידס
 2. מחשבון גזזת - חישוב מענק פיצוי מקסימלי וקיצבה חודשית
 3. מחשבון גזזת - חישוב מענק פיצוי וקיצבה חודשית - תביעת החמרה
 4. מחשבון גזזת - חישוב מענק פיצוי וקיצבה חודשית - תביעת שארים
 5. מחשבון פוליו - חישוב מענק פיצוי וקיצבה חודשית - תביעה ראשונה
 6. מחשבון פוליו - חישוב מענק פיצוי וקיצבה חודשית - תביעת החמרה
מחשבוני עזר - היוון סכומי הפיצויים - כלים לעבודת עו"ד/שופט נזיקיסט
 1. מחשבון היוון תשלום חודשי שישולם בעתיד לפי תאריך תחילת התשלום וסיום התשלום
 2. מחשבון היוון סכום חודשי שוטף לפי מספר שנים וחודשים להיוון
 3. מחשבון היוון סכום חודשי שוטף - מנות ההיוון בחודשים
 4. מחשבון היוון סכום חודשי שוטף - מנות ההיוון בשנים
 5. מחשבון היוון סכום חד פעמי לפי ימים/חודשים/שנים - לפי תאריכים
 6. מחשבון היוון סכום חד פעמי - לפי שנים
 7. מחשבון היוון סכום חודשי עתידי - היוון אנונה המתחילה להיות משולמת בעתיד
 8. מחשבון היוון סכום חודשי עתידי עם תאריכים
 9. מחשבון מקדם היוון והיוון כפול לפי שנים עגולות - לצורך חישוב פיצויי נזיקין
 10. מחשבון - חישוב תוחלת חיים לפי לוחות תמותה
 11. מחשבון מקדם היוון והיוון כפול לפי ימים / תאריכים - לצורך חישוב פיצויי נזיקין
 12. מחשבון היוון סכום פיצוי חוזר שמשולם מספר פעמים עם הגבלת שנים
 13. מחשבון היוון פיצויי שמשולם מספר פעמים עד תוחלת חיים של התובע
מחשבוני עזר - נכות משוקללת / הגבלת שכ"ט
 1. מחשבון נכות משוקללת לצורך חישוב פיצויי נזיקין
 2. חישוב נכות משוקללת לרבות נכויות קודמות לצורך תחשיב הנזק
 3. מחשבון שכר טרחת עורך דין בהליך תאונת דרכים
 4. הגבלת שכ"ט בייצוג תביעות נזיקין מול המל"ל לפי תיקון 161

חישובי ריביות - חוק פסיקת ריבית והצמדה - חישובי ריביות מוסדות ושונות
 1. כתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים - ניסוח וחישוב אוטומטי
חישובים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - בית משפט
 1. מחשבון ריבית צמודה ריבית משפטית - פסק דין
 2. מחשבון ריבית צמודה - ריבוי חיובים
 3. מחשבון ריבית פיגורים פסיקת ריבית - הוצל"פ
 4. מחשבון ריבית שיקלית לא צמודה פסיקת ריבית
 5. מחשבון ריבית מטבע חוץ פסיקת ריבית
 6. מחשבון שיבוב ריבית פיגורים המוסד לביטוח לאומי
 7. מחשבון ריבוי חיובים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה - חובות מצטברים - ריבית פיגורים
חישוב ריבית לפי פקודת מס הכנסה
 1. מחשבון הצמדה וריבית מוצמדת - ריבית מס הכנסה
חישוב ריביות שונות
 1. מחשבון הצמדה וריבית רגילה לא מוצמדת למדד
 2. מחשבון חישוב הצמדה וריבית שנתית או חודשית
 3. מחשבון חישוב הצמדה וריבית ללא מדדים שליליים
 4. מחשבון נכיון שיק - נכיון שטר
חישוב אינפלציה והמרות
 1. מחשבון הצמדה למדד המחירים לצרכן - ללא ריבית
 2. מחשבון אינפלציה + המרות לירה/שקל/ש"ח
 3. מחשבון אינפלציה ידועה בין שתי תקופות
 4. מחשבון מדד מחירי תשומה בבניה למגורים
 5. מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל
 6. מחשבון השוואת שלושה מדדים
 7. מחשבון המרה בין לירה שקל ישן שקל חדש
חישובים לפי החשב הכללי
 1. מחשבון ריבית חשכ"ל
 2. מחשבון ריבית פיגורים חשכ"ל
 3. מחשבון ריבית בגין איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית
חישוב לפי ריבית הפריים/ריבית בנק ישראל
 1. מחשבון ריבית הפריים - ריבית בנק ישראל
בדיקת יתרת חוב משכנתא
 1. מחשבון ריבית פיגורים למשכנתאות
 2. מחשבון בדיקת משכנתא צמודה למדד
חישוב ריבית לפי חוק הרשויות
 1. מחשבון ארנונה - החזר תשלומי יתר
 2. מחשבון ארנונה - תשלומי פיגורים
ריבית היטל השבחה
 1. מחשבון ריבית היטל השבחה
חישוב ריבית נומינלית/אפקטיבית
 1. מחשבון המרת ריביות אפקטיבית/נומינלית
חישוב לפי פקודת פשיטת רגל
 1. מחשבון ריבית והצמדה לפי פקודת פשיטת רגל
חישוב פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור
 1. מחשבון פיצויים לפי חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

איזון משאבים בהליך גירושין - מזונות ילדים - דוחות אקטוארים - ירושה
מחשבוני מזונות ילדים - עקב חוסר אחידות בפסיקה מוצגים כאן מודלים מקובלים לתחשיב מזונות ילדים
 1. מחשבון גירושין - מזונות ילדים - המודל החדש וועדת שיפמן
 2. מחשבון מזונות ילדים משמורת משותפת - מודל שופט המחוזי שאול שוחט
 3. מחשבון מזונות ילדים - מודל קודם - חישוב מפורט
 4. מחשבון מזונות ילדים מודל קודם - חישוב מהיר
 5. מחשבון עלות גידול ילד בישראל
 6. מחשבון - לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ריבוי חיובי פיגור מצטבר בתשלום דמי מזונות
 7. מחשבון פיגור בתשלום מזונות - ריבית פיגורים הוצאה לפועל

מחשבוני איזון משאבים בהליך גירושין
 1. מחשבון שיעור העברה לפי חוק חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו
 2. מחשבון איזון אקטוארי פנסיה תקציבית בהליך גירושין
 3. בדיקת חלופות שונות לחלוקת כספי הפנסיה בין בני הזוג בהליך גירושין
 4. איזון משאבים אקטוארי - איזון זכויות סוציאליות ופנסיוניות, חישוב מקיף
 5. איזון משאבי קרנות השתלמות בין בני זוג - איזון כספי קרן השתלמות
 6. איזון משאבי קופות גמל בין בני זוג - איזון כספי קופ"ג הוניות
 7. איזון משאבי קרנות פנסיה בין בני זוג - איזון כספי פנסיה
 8. איזון משאבי קרנות פנסיה + פיצויים בין בני זוג - איזון כספי פנסיה + פיצויים
 9. מחשבון אומדן עלות גירושין לגבר ממוצע בישראל
 10. כמה שווים החיים שלך - איסור משיכת יתר - תכנון תקציב משפחתי

חלוקת אופציות / מניות סחירות / מניות חסומות שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבדתו
 1. איזון משאבים חלוקת מניות סחירות בין בני זוג - מניות שהתקבלו ממקום עבודה
 2. איזון משאבים חלוקת אופציות בין בני זוג - אופציות שהתקבלו ממקום עבודה
 3. איזון משאבים חלוקת מניות חסומות בין בני זוג - מניות חסומות שהתקבלו ממקום עבודה

חלוקת נכסים בין בני זוג - יחסי ממון מיוחדים
 1. מחשבון איזון נכסי קריירה - איזון מוניטין אישי
 2. מחשבון הסכם יחסי ממון

חלוקת ירושה בין יורשים על פי דין
 1. מחשבון ירושה - חישוב חלקו של כל יורש בעיזבון בהיעדר צוואה

חישובים תומכי החלטה וקבלת החלטות בתחום עסקים - מיסוי - פיננסי - כלכלי
 1. מחשבון ניתוח דוחות כספיים, מאזן, דו"ח רווח והפסד - יחסים פיננסים
 2. מחשבון מימוש רווח הוני על מכירת אחזקת מניות בחברה
 3. מחשבון בדיקת סיכויי השרדות חברה - יחסים פיננסים - מדד אלטמן
 4. מחשבון תמחור קמפיין פרסום באינטרנט
 5. מחשבון בדיקת כדאיות עוסק מורשה או חברה בע"מ
 6. מחשבון בדיקת כדאיות ושילוב בין משיכת דיבידנד לבין שכר
 7. מחשבון מעו"פ - תמחור אופציות לפי מודל בלק אנד שולץ
 8. מחשבון פיבוט - ניתוח טכני יומי - רמת התנגדות ורמת תמיכה
 9. מחשבון בדיקת כדאיות שכירות או רכישת דירת מגורים
 10. מחשבון השוואת חלופות - ליסינג או הלוואה
 11. מחשבון ימי + דמי הודעה מוקדמת בהסכם התקשרות בין סוכן מסחרי לספק

השקעות באפיקים סולידיים לצורך נאמנויות - הבטחת תשואה סולידית טובה יותר מפקדונות הבנק
 1. מחשבון השקעה במק"מ
 2. מחשבון השוואה בין מק"מים
 3. מחשבון השקעה באג"ח קופון 0 - חישוב תשואה לפדיון
 4. מחשבון השוואה בין אג"ח קופון 0 - השוואה בין שתי איגרות חוב
 5. בדיקת סיכון אג"ח - סיכויי קריסת חברה

חישובים אקטואריים - תכנון עתיד - הטבות מס בחסכון ארוך טווח
 1. מחשבון תכנון פנסיוני - במסלול קרן פנסיה
 2. מחשבון תכנון פנסיוני - במסלול קופת גמל לאור תיקון 3 לחוק קופות הגמל
 3. השוואה בין קרן פנסיה לקופת גמל לאור תיקון 3 לחוק קופות הגמל
 4. השוואה בין קרן פנסיה א לקרן פנסיה ב - חסכון נצבר וקצבה חודשית
 5. מחשבון ביטוח חיים - תכנון אקטוארי עצמאי להבטחת עתיד השארים
 6. הטבות מס מפורטות ניכוי וזיכוי - הפקדת עצמאי - קרן השתלמות
חישובי אקטואריה - תכנון ביטוח חיים - חישובי פנסיה וחסכון
 1. תכנון פנסיוני - פנסיה מבוקשת בגיל פרישה
 2. מחשבון תכנון חסכון חודשי בניכוי מס רווח הון
 3. מחשבון עמלות קופות הגמל - בדיקת השארת כספים בקופת גמל נזילה

מחשבוני הלוואות משכנתא - שפיצר, קרן שווה, הלוואת בלון, בוליט, גרייס, קל"צ, צמודה, גישור
 1. מחשבון משכנתא משולבת פריים + הצמדה/קל"צ/גרייס
 2. מחשבון משכנתא משולבת משתנה קבועה צמודה + גישור
 3. מחשבון מומחים למשכנתא משולבת, קל"צ, צמודה/גרייס
 4. מחשבון הלוואה מפורט - לוח סילוקין - שפיצר
 5. מחשבון הלוואה מפורט - לוח סילוקין - קרן שווה
 6. מחשבון הלוואה מפורט - לוח סילוקין - הלוואת בלון
 7. מחשבון רגישות משכנתא
 8. השוואת משכנתא בין שפיצר לקרן שווה
 9. מחשבון שילוב שפיצר, קרן שווה, בוליט
 10. מחשבון משכנתא החזר חודשי
 11. מחשבון משכנתא מקסימלית
 12. מחשבון משכנתא - תקופת המשכנתא

חישובי מועדים - יומן בית משפט - תכנון מועדי דיונים - פגרת קיץ בבית המשפט - פשרה - התיישנות
 1. תאריך מבוקש לפי תוספת ימים בהתחשב בפגרת הקיץ ופגרת יום שישי
 2. חישוב תאריך מבוקש לפי תוספת ימים למתדיינים בבתי משפט
 3. מחשבון - חישוב מספר הימים בין שני תאריכים נתונים
 4. מחשבון שופטים - פשרת בית משפט לפי סעיף 79א לחוק בית המשפט
 5. מחשבון התיישנות עילת תביעה

חישובי שכר טרחת עורך דין בהליכים משפטיים - בית משפט - הוצאה לפועל - ייצוג משפטי
 1. מחשבון שכר טרחה ריאלי לעו"ד בהליך אזרחי מסחרי
 2. מחשבון שכר טרחת עורך דין בהליך תאונת דרכים
 3. מחשבון שכר טרחת עורך דין בהליך תביעה ייצוגית
 4. שכר טרחת עורך דין מינימלי בייצוג עסקת מקרקעין - לפי כללי לשכת עוה"ד
 5. מחשבון שכר טרחת כונס נכסים בגין חוב פיגורי משכנתא - הוצל"פ
 6. מחשבון שכר טרחה מקסימלי בייצוג מול הביטוח הלאומי
 7. מחשבון שכר טרחה כונס נכסים מפרק חברות

סמכות מקומית לפי יישובים - בתי משפט
 1. חלוקת ישובים לאזורי שיפוט לפי לשכות רשם הירושה ובתי משפט לענייני משפחה

בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי
ט.ל.ח - היבטים משפטיים - המחשבונים פותחו ע"י עורך דין שרון דיוגינס טל - כל הזכויות שמורות ©