הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
אל תשאלי את הספר שלך אם את זקוקה לתספורת
1/7/2015 |  יום רביעי
הוסף למועדפים מחשבון הצמדה למדד + הצמדת ריבית הצמדה חודשית ללא הצמדה שלילית מחשבונים משפטיים - חישובים משפטיים

 
חישובי ריביות והצמדה
מכתב התראה אוטומטי
מחשבון חוק פסיקת ריבית
מחשבון פסיקת ריבית ריבוי חיובים
מחשבון חוק פסיקת ריבית פיגורים
מחשבון ריבית חשכ"ל
מחשבון ריבית פיגורים חשכ"ל
מחשבון ריבית הפריים
מחשבון ריבית שיקלית
מחשבון ריבית מטבע חוץ
מחשבון ריבית פיגורים משכנתא
מחשבון ריבית שיבוב מל"ל
מחשבון ריבית מס הכנסה
ריבית פקודת פשיטת רגל
מחשבון ריבית בנקאית
מחשבון ריבית רגילה
מחשבון הצמדה רגילה
מחשבון הצמדה - לירה - ש"ח
מחשבון מדד המחירים לצרכן
מחשבון מדד תשומות בנייה
מחשבון מדד מחירי הדירות
מחשבון השוואת מדדים
מחשבון ארנונה ריבית פיגורים
מחשבון ארנונה ריבית החזרים
מחשבון נכיון שיק
מחשבון ריבית אפקטיבית
 
מיסוי מקרקעין
נזיקין - פלת"ד
חישובי שכר
חישובי מזונות
מועדי דיונים
חישובי שכר טרחה
חישובי הלוואות
חישובי עסקים
אקטואריה פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במחשבון זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הצמדה למדד + ריבית חישוב הצמדה חודשית ללא הצמדה שלילית - חישוב מפורט
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
שיעור הריבית באחוזים
 
תדירות הריבית: ריבית שנתית / חודשית
 

הערות - מחשבון הצמדה למדד + ריבית הצמדה חודשית - חוב בנקאי - ללא הצמדה שלילית
שיטת חישוב זה נהוגה לחישוב חוב בנקאי - כאשר ההצמדה שלילית היא תחשב ללא שינוי
שיעור הריבית המקסימלי לחישוב הינו 99%, בשיעור הריבית ניתן להקליד גם ערכים עשרונים למשל 2.25. תוצאות החישוב מובאות באופן מפורט בטבלה המציגה את התפלגות השיערוך באופן חודשי - ע"ח הצמדה למדד , ע"ח הצמדת ריבית , סה"כ צבירה לכל חודש בנפרד באופן מצטבר - תוך כדי הצגת מדד ידוע , מדד אחרון , תאריך ומספר תשלום. כולל טבלת סיכום המציגה קרן החוב , תאריך התחלה , תאריך סיום , סה"כ הצמדה חיובית בלבד , סה"כ ריבית , סה"כ החוב לתשלום
מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה
סכום החוב אינו כולל אגרות בית משפט ושכר טרחת עו"ד
מחשבונים רלבנטיים נוספים
מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה לפי נתוני החשב הכללי - פסק דין
מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית פיגורים לפי נתוני החשב הכללי - הוצאה לפועל
מחשבון חישוב הצמדה וריבית מוצמדת - הצמדת קרן למדד באופן חודשי - שיטת ארנונה
מחשבון חישוב הצמדה וריבית מוצמדת - באופן חודשי ללא הצמדה שלילית - שיטת הבנקים
מחשבון חישוב הצמדה וריבית מוצמדת - הצמדת קרן למדד באופן שנתי - שיטת מס הכנסה
מחשבון חישוב הצמדה וריבית - ריבית רגילה - ריבית לא מוצמדת למדד
מחשבון ריבית פיגורים שיבוב - המוסד לביטוח לאומי - חברות ביטוח
מחשבון ריבית פיגורים החשב הכללי לפי פרסום נגיד בנק ישראל
מחשבון אינפלציה - שיערוך סכום וחישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן ללא ריבית
מחשבון תיאום אינפלציוני למטבע ישראלי כולל המרת לירות , שקלים ישנים לשקלים חדשים
מחשבון מדד המחירים לצרכן - חישוב אינפלציה ידועה בין שתי תקופות
מחשבון מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בישראל
מחשבון מדד מחירי הדירות למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות
מחשבון ריבית והצמדה לפי פקודת פשיטת רגל
טבלאות מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל - טבלת מדד תשומות הבנייה בישראל
 
לפני כל פעולה משפטית - מומלץ להיוועץ עם עו"ד
המחשבון פותח ע''י עורך הדין שרון טל - חישוב במחשבון זה אינו בא במקום האמור ע''פ החוק
ט.ל.ח - היבטים משפטיים
טבלאות אינפלציה בישראל

זולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו