נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
ניסוח מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים - גביית המחאות / צ'קים
מחולל מכתב התראה - מחשב אוטומטית את גובה הריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה
פלט מנוסח בפורמט כתב התראה המוכן להדפסה ומשלוח לחייב/ערב לפני נקיטת הליכי הוצל"פ
 
פרטי תובע תשלום השיק/השקים
מין שם
 
פרטי מייצג התובע/ ב"כ עוה"ד
אם העו"ד רק עורך את מכתב ההתראה הנדון ואינו מייצג יש להשאיר את פרטי העו"ד ריקים
שם המשרד שם פרטי עו"ד שם משפחה עו"ד
הכתובת לקבלת תגובה
מיקוד מס רחוב/ת.ד עיר
 
פרטי החייב / הערב
ערב/חייב סוג ת.ז./ח.פ שם
 
כתובת הנתבע החייב/ הערב למסירת מכתב ההתראה
מיקוד מס רחוב/ת.ד עיר
 
פרטי המחאה שחוללה / המחאות שחוללו - ניתן לרשום פרטי שיק 1 עד 15 שיקים לגבייה
חישוב החוב יתבצע על כל המחאה ועל כל החוב המצטבר לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה
ניתן ליום סכום בש"ח מספר המחאה/שטר/צ'ק מס
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 
ימי התראה לתשלום
מספר ימי התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים
 
שכר טרחת עורך דין בגין מכתב ההתראה
שכר טרחת עו"ד - יתאפשר רק במקרים שמולאו פרטי עורך הדין
 
דברי הסבר: מחולל כתב תביעה אוטומטי לגביית חובות

החוק מחייב משלוח מכתב התראה לחייב או לערב טרם התחלת הליכי גבייה בהוצאה לפועל. מחולל זה יוצר כתב התראה כנדרש ומיועד להקל על העבודה השוטפת של עורכי הדין העוסקים בדיני שטרות, גביית חובות, הוצאה לפועל - המחולל מפיק כתב התראה באופן אוטומטי מהיר ומתאים במיוחד למקרים השכיחים של תביעת חוב בגין שיק או שיקים שלא כובדו כהודעת חילול על פי דרישת החוק טרם פתיחת תיק בהוצאה לפועל. היתרון של המחולל בא לידי ביטוי לא רק ע"י ניסוח והפקת כתב ההתראה אלא בעיקר בחישוב תוספת הריבית לפי חוק ריבית והצמדה לסכום חוב הנתבע - די בכך כדי לחסוך זמן עבודה משפטי ניכר. יש לציין כי כתב ההתראה המופק באופן אוטומטי אינו בגדר יעוץ מיועד לשימוש עבור עורכי דין, מחלקות משפטיות בעלי נסיון בתחום ואחריות השימוש בו ומילוי הפרטים תחול בכל מקרה על העושה בו שימוש.

מחשבונים רלבנטיים נוספים טבלאות אינפלציה בישראל

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.