נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הצמדה והמרת מטבעות ישראלים - המרת לירות לשקלים חדשים
 
יום תחילת תקופה
 
יום סוף תקופה
 
סוג המטבע המקורי ביום תחילת תקופה
 
הסכום לשיערוך - יוקלד לפי סוג המטבע
המקורי ביום תחילה בעבר
לירות / שקלים ישנים / שקלים חדשים
 
מחשבון תיאום אינפלציוני - הצמדה למדד והמרת מטבע ישראלי - המרת לירה ושקל ישן לש"ח

לחישוב המרת מטבע ללא הצמדה למדד: לירה - שקל ישן - שקל חדש - לחץ כאן

עד 24/2/1980 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - לירה

בין התאריכים 24/2/1980 - 4/9/1985 סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל ישן

אחרי 4/9/1985 - סוג מטבע הרשמי הנסחר במשק בישראל - שקל חדש

מחשבונים רלבנטיים נוספים טבלאות אינפלציה בישראל

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.