נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חישוב מציאת תאריך מבוקש לפי תוספת ימים
 
תאריך תחילת תקופה
 
תוספת ימים
 

הערות: מציאת תאריך לפי ימים - יומן בית משפט

מועדי כתבי טענות בהתאם לתקנות החדשות שנכנסו לתוקף ביום 1/1/2021
סעיףימים תאור
81ב30  הגשת כתב הגנה בתביעה לפינוי מושכר
80א45  הגשת כתב הגנה במסלול דיון מהיר
60  הגשת כתב הגנה
120  הגשת כתב הגנה ברשלנות רפואית
23ד60  הגשת כתב הגנה צד ג'
33ב7  תיקון פגם במסמך
33ד14  דרישה לעיון שופט בגין אי קבלת מסמך ע"י המזכיר
18א14  הגשת כתב תשובה מטעם התובע
35א30  דיון מקדמי בין בעלי הדין ממועד המצאת כתב הטענות האחרון
3614  דיווח לבית משפט לפני קדם המשפט לפי טופס 4
3720  קביעת פגישת מהו"ת בתובענה שסכומה או ששווי נושאה עולה על 40,000 ש"ח
37ד30  קיום פגישת מהו"ת ממועד המצאת ההודעה
37ו14  יודיע מגשר המהו"ת לממונה אם בעלי הדין מסכימים להעביר את הסכסוך לגישור
51ב14  הגשת תצהיר לתמיכה בראיות לפני הדיון שנקבע
5730  פניה בבקשה לגילוי מסמכים מכתב ההגנה / התשובה האחרון
56א30  עיון במסמכים ומענה לשאלונים ממועד הדיון המקדמי
49ד7  פנייה לצד שכנגד עם רשימת הבקשות
49ג20  הגשת רשימת בקשות
6220  רשימת עדים מטעם התביעה עד לקד"מ
6214  רשימת עדים מטעם ההגנה עד לקד"מ
713  הצגת ראיות במדיה דיגיטלית לפני מועד הדיון
80ג90  קביעת מועד לקד"מ בדיון מהיר מכתב ההגנה האחרון
87ג60  הגשת חוות דעת רפואית מיום שהורה בית משפט
87ה90  הגשת חוות דעת רגילות לפני דיון הוכחות
91א60  הגשת חוות דעת מומה מטעם ביהמ"ש מיום שהורה בית משפט
91ג14  שאלות הבהרה למומחה מקבלת חוות הדעת
91ג30  מענה המומחה לשאלות
95ג7  בקשה לסעד זמני מיום קבלת הצו
1990  תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים לאחר שפס"ד בלילים הפך לחלוט
137א60  הגשת ערעור על החלטה
174א14  ערעור על החלטה בדבר פסלות שופט
 
מועדי בית משפט לתביעות קטנות
 ימים תאור
 15  המועד להגשת כתב הגנה
 7  המועד להגשת כתב הגנה לכתב תביעה שכנגד
 7  המועד להגשת בקשה לביטול החלטה במעמד צד אחד מיום המצאת ההחלטה
 15  בקשת רשות ערעור מיום מתן פסק דין


קישורים רלוונטיים
חישוב מספר הימים בין שני תאריכים
לוח השנה העברי
תכנון חופשה - מתי החג הקרוב בימים

מחשבון זה מחשב את הימים באופן נאיבי ללא התחשבות בימים שאינם באים במניין לצורך בית משפט ועל כן - יש להוסיף את ימי הפגרה באופן יחסי למשל, פגרת פסח , פגרת חופשת הקיץ

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.