הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
אין הזדמנות שניה לעשות רושם ראשון
22/5/2015 |  יום שישי
הוסף למועדפים מחשבון מדד מחירי תשומה בבניה למגורים מחשבונים משפטיים

 
חישובי ריביות והצמדה
מכתב התראה אוטומטי
מחשבון חוק פסיקת ריבית
מחשבון פסיקת ריבית ריבוי חיובים
מחשבון חוק פסיקת ריבית פיגורים
מחשבון ריבית חשכ"ל
מחשבון ריבית פיגורים חשכ"ל
מחשבון ריבית הפריים
מחשבון ריבית שיקלית
מחשבון ריבית מטבע חוץ
מחשבון ריבית פיגורים משכנתא
מחשבון ריבית שיבוב מל"ל
מחשבון ריבית מס הכנסה
ריבית פקודת פשיטת רגל
מחשבון ריבית בנקאית
מחשבון ריבית רגילה
מחשבון הצמדה רגילה
מחשבון הצמדה - לירה - ש"ח
מחשבון מדד המחירים לצרכן
מחשבון מדד תשומות בנייה
מחשבון מדד מחירי הדירות
מחשבון השוואת מדדים
מחשבון ארנונה ריבית פיגורים
מחשבון ארנונה ריבית החזרים
מחשבון נכיון שיק
מחשבון ריבית אפקטיבית
 
מיסוי מקרקעין
נזיקין - פלת"ד
חישובי שכר
חישובי מזונות
מועדי דיונים
חישובי שכר טרחה
חישובי הלוואות
חישובי עסקים
אקטואריה פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במחשבון זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מדד מחירי תשומה בבניה למגורים בישראל
מחשבון עזר עבור קבלנים - קבלני דירות מגורים
 
יום תחילת תקופה
 
יום סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך בש"ח
 


מחשבון מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים משנת 1990
מחשבון זה הינו מחשבון עזר לקבלנים (קבלני דירות מגורים) המצמידים בחוזה המכר את התשלומים למדד מחירי תשומות הבנייה למגורים.

הגדרת מדד תשומות הבנייה -המדד מודד את השינויים החלים במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל" קבוע של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים והמייצג את הרכב הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה.
השינויים ברמת המחירים של הסעיפים השונים במדד, נאמדים על ידי השינוי במחירי המדגם של חומרים ושירותים שונים, הנמכרים לאוכלוסיית הקבלנים הראשיים וקבלני המשנה בענף. המחירים מתקבלים ממדגם של ספקים וסיטונאים, יבואנים ומפעלים שונים.

שים לב: חישוב אחוזי השינוי וההצמדות מבוצע לעיתים על ידי שימוש במדדים על בסיסים שונים המותאמים לאותו בסיס על ידי שימוש במקדמי קשר. המדדים על בסיסים שונים מתייחסים בדרך כלל להרכבים שונים של סל, לשיטות מדידה שונות ומעודכנות ולשינויים אחרים.

מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 2012 נקבע לפי בסיס יולי 2011 מקדם הקשר = 1.323
מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 2011 נקבע לפי בסיס ינואר 2004 מקדם הקשר = 2.048
מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 2003 נקבע לפי בסיס ינואר 1992 מקדם הקשר = 49.091
מדד תשומות הבניה למגורים בשנת 1991 נקבע לפי בסיס אוקטובר 1983 מקדם הקשר = 176.512

להזכירך, המדד המתפרסם ב-15 בחודש (ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) מתייחס לחודש הקודם.
לדוגמא: מהתאריך 16 ביולי עד לתאריך 15 באוגוסט המדד מתייחס למדד חודש יוני (שפורסם ב-15 ביולי).
מחשבונים רלבנטיים נוספים
מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה לפי נתוני החשב הכללי - פסק דין
מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית פיגורים לפי נתוני החשב הכללי - הוצאה לפועל
מחשבון חישוב הצמדה וריבית מוצמדת - הצמדת קרן למדד באופן חודשי - שיטת ארנונה
מחשבון חישוב הצמדה וריבית מוצמדת - באופן חודשי ללא הצמדה שלילית - שיטת הבנקים
מחשבון חישוב הצמדה וריבית מוצמדת - הצמדת קרן למדד באופן שנתי - שיטת מס הכנסה
מחשבון חישוב הצמדה וריבית - ריבית רגילה - ריבית לא מוצמדת למדד
מחשבון ריבית פיגורים שיבוב - המוסד לביטוח לאומי - חברות ביטוח
מחשבון ריבית פיגורים החשב הכללי לפי פרסום נגיד בנק ישראל
מחשבון אינפלציה - שיערוך סכום וחישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן ללא ריבית
מחשבון תיאום אינפלציוני למטבע ישראלי כולל המרת לירות , שקלים ישנים לשקלים חדשים
מחשבון מדד המחירים לצרכן - חישוב אינפלציה ידועה בין שתי תקופות
מחשבון מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בישראל
מחשבון מדד מחירי הדירות למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות
מחשבון ריבית והצמדה לפי פקודת פשיטת רגל
טבלאות מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל - טבלת מדד תשומות הבנייה בישראל
 
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע).
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי

זולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו