הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
אין אשה מקנאה אלא בירך חברתה
29/5/2015 |  יום שישי
הוסף למועדפים מחשבון אינפלציה - חישוב הצמדה למדד + ריבית רגילה לא מוצמדת מחשבונים משפטיים

 
חישובי ריביות והצמדה
מכתב התראה אוטומטי
מחשבון חוק פסיקת ריבית
מחשבון פסיקת ריבית ריבוי חיובים
מחשבון חוק פסיקת ריבית פיגורים
מחשבון ריבית חשכ"ל
מחשבון ריבית פיגורים חשכ"ל
מחשבון ריבית הפריים
מחשבון ריבית שיקלית
מחשבון ריבית מטבע חוץ
מחשבון ריבית פיגורים משכנתא
מחשבון ריבית שיבוב מל"ל
מחשבון ריבית מס הכנסה
ריבית פקודת פשיטת רגל
מחשבון ריבית בנקאית
מחשבון ריבית רגילה
מחשבון הצמדה רגילה
מחשבון הצמדה - לירה - ש"ח
מחשבון מדד המחירים לצרכן
מחשבון מדד תשומות בנייה
מחשבון מדד מחירי הדירות
מחשבון השוואת מדדים
מחשבון ארנונה ריבית פיגורים
מחשבון ארנונה ריבית החזרים
מחשבון נכיון שיק
מחשבון ריבית אפקטיבית
 
מיסוי מקרקעין
נזיקין - פלת"ד
חישובי שכר
חישובי מזונות
מועדי דיונים
חישובי שכר טרחה
חישובי הלוואות
חישובי עסקים
אקטואריה פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במחשבון זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון הצמדה למדד + ריבית רגילה לא מוצמדת - חישוב מפורט
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
הסכום לשיערוך
 
שיעור הריבית השנתית באחוזים
 

הערות - מחשבון הצמדה למדד וריבית רגילה
סכום החוב צמוד למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית רגילה בגובה הבחירה לחישוב
תוצאות החישוב מוצגות באופן מפורט תוך הצגת מרכיבי החישוב באופן פרטני ביותר
מדד המחירים לצרכן נלקח בדיוק עד 6 ספרות אחרי הנקודה ומוצג עד 2 ספרות אחרי הנקודה
מחשבונים רלבנטיים נוספים
מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית צמודה לפי נתוני החשב הכללי - פסק דין
מחשבון חוק פסיקת ריבית והצמדה - ריבית פיגורים לפי נתוני החשב הכללי - הוצאה לפועל
מחשבון חישוב הצמדה וריבית מוצמדת - הצמדת קרן למדד באופן חודשי - שיטת ארנונה
מחשבון חישוב הצמדה וריבית מוצמדת - באופן חודשי ללא הצמדה שלילית - שיטת הבנקים
מחשבון חישוב הצמדה וריבית מוצמדת - הצמדת קרן למדד באופן שנתי - שיטת מס הכנסה
מחשבון חישוב הצמדה וריבית - ריבית רגילה - ריבית לא מוצמדת למדד
מחשבון ריבית פיגורים שיבוב - המוסד לביטוח לאומי - חברות ביטוח
מחשבון ריבית פיגורים החשב הכללי לפי פרסום נגיד בנק ישראל
מחשבון אינפלציה - שיערוך סכום וחישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן ללא ריבית
מחשבון תיאום אינפלציוני למטבע ישראלי כולל המרת לירות , שקלים ישנים לשקלים חדשים
מחשבון מדד המחירים לצרכן - חישוב אינפלציה ידועה בין שתי תקופות
מחשבון מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים בישראל
מחשבון מדד מחירי הדירות למגורים בישראל
מחשבון השוואה בין שלושה מדדים: מדד תשומות הבניה - מדד המחירים לצרכן ומדד מחירי הדירות
מחשבון ריבית והצמדה לפי פקודת פשיטת רגל
טבלאות מדד המחירים לצרכן - אינפלציה בישראל - טבלת מדד תשומות הבנייה בישראל
 
האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע).
ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר
השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי
מדד המחירים לצרכן - טבלאות אינפלציה בישראל

זולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו