מחשבון מס ערך מוסף


 
הסכום
אחוז המע"מ

 

 
בהנחה שהסכום שהוקלד אינו כולל מע''מ
הסכום ללא מע"מ
סכום המע"מ
הסכום כולל מע"מ
 
 
בהנחה שהסכום שהוקלד כולל מע''מ
הסכום ללא מע"מ
סכום המע"מ
הסכום כולל מע"מ


קישורים רלבנטיים