נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון פיצויי פיטורין
 
שכר ברוטו קובע לפיצויים
 
תאריך תחילת עבודה
 
תאריך סיום יחסי עובד מעסיק
 
אחוז פיצויי פיטורין - פיצויים מוגדלים (מצנח זהב)/מופחתים
 
מספר הימים שלא יוכרו לצורך חישוב פיצויי פיטורין
כגון: חל"ת מעבר ל 14 יום, ימי מחלה/תאונה מעבר
ל 30 יום לכל שנה (חל"ת = חופשה ללא תשלום)
 
דברי הסבר: פיצויי פיטורין

שכר ברוטו קובע לפיצויים - מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים. להסבר מפורט על אופן קביעת שכר לחישוב פיצויי פיטורים לפי סוג עובד, סימוכין בחוק או בפסיקה - לחץ כאן

המחשבון מאפשר לחשב פיצויי פיטורין מוגדלים - "מצנח זהב", פיצויי פיטורין מוקטנים (מקרים חריגים), נותן פרוט מלא ומסודר לפרמטרים הבאים - ימי ותק לחישוב הפיצויים תשלום הפיצויים בפועל ברוטו , סכום הפיצויים החייב במס - החבות במס הכנסה תקרת הפיצויים המקסימלית הפטורה ממס - סכום הפיצויים בפועל שעליו לא יחול מס. המחשבון מעודכן לנתוני מס שפורסמו בשנת 2023 .
דוגמאות למקרים חריגים אשר בהם עובדים לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים:
א. עובדים בתקופת התמחותם עורכי דין , רואי חשבון - עובדים לתקופת משימה מוגדרת
ב. במקרים בהם הורשע העובד או נתפס במעשי גניבה מרכוש המעסיק ועובדיה או עבירת משמעת חמורה ישללו חלק או מלוא סכום פיצויי פיטורים מהעובד ואף ללא הודעה מוקדמת - עב 1894/00 (פס"ד ניתן ביום 2/7/2003 טרם פורסם) המלן אל עמרני נ מרדכי פיינברג .
מחשבונים רלבנטיים:
מחשבון פיצויי הלנת שכר  
מחשבון פיצויי הלנת פיצוייי פיטורין

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.