רקע:

זולו - מחשבונים משפטיים

שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שופטים - חישוב שכר טרחת עורך דין בהליך אזרחי/מסחרי
 
תאור שעות
שעות עבודה בגין לימוד הנושא
שעות עבודה בגין איסוף ראיות ראשוני/פגישות מיוחדות
שעות עבודה בגין מכתבי התראה/תגובה/בירורים
שעות עבודה בגין הכנת כתב תביעה/כתב הגנה
שעות עבודה בגין קדם משפט + הערכות לקדם משפט
שעות עבודה בגין גישור מטעם בית המשפט
שעות עבודה בגין בקשות שונות/הכנת שאלונים/תצהירים
שעות עבודה בגין הערכות להוכחות/הכנת עדים/תצהירים
שעות עבודה בגין שלב ההוכחות - בבית המשפט
שעות עבודה בגין שלב הסיכומים
שעות עבודה בגין פסק הדין - נוכחות בבית המשפט/הסברתו ללקוח/מימושו
שעות עבודה בגין נסיעות (לבית משפט/גישור/רשויות) פגישות

תעריף שעת עבודה
תוספת בגין מאמץ מיוחד/גריעה בגין אופן התנהלות

אומדן הוצאות נוספות לעו"ד בגין ניהול התיק
סה"כ הוצאות נסיעה/דלק/מוניות/חניות
סה"כ הוצאות צילום מסמכים/הדפסות כתבי בי דין/ניירת/משרדיות
סה"כ הוצאות שליחויות/דואר רשום/מסירה אישית/פקסים
סה"כ הוצאות טלפוניות
הוצאה אחרת: _______________________
 
הערות: חישוב שכר טרחת עורך דין בהליך אזרחי/מסחרי
לא פעם אנו נתקלים בפסקי דין אשר לכאורה מצביעים על הליכים דומים המתנהלים אצל שופטים שונים אך כל שופט פוסק הוצאות שונות. מטרת מחשבון זה להיות כלי עזר לשופט בבואו לפסוק שכ"ט, תוך שימוש בקריטריונים אחידים ובכך ליצור סטנדרטיזציה בפסיקת שכר טירחה ריאלי ראוי לעורכי דין בייצוג משפטי. קיימות שתי אפשרויות הערכה: 1. הערכת שופט - כל שופט בישראל היה בעברו עורך דין ועל סמך התיק המונח מולו יוכל להעריך את היקף שעות העבודה בכל שלב ושלב בצורה אובייקטיבית 2. הערכת עורך דין - הכנסת נתוני זמן עבודה בפועל בגין כל שלב ושלב והגשת פלט מחשבון זה לבית משפט לצורך פסיקת הוצאות. מחשבון זה יכול לשמש גם לצורך תמחור תיק ליטגציה בהליך אזרחי מסחרי.
תוצאות מחשבון שכ"ט מובאות בצורה מפורטת כולל חישוב המע"מ בניפרד והוספתו לסה"כ שכ"ט בגין שעות נוספות. יש לציין כי אין בית המשפט מחוייב לפלט מחשבון זה אך כל עורך דין יכול לצרף פלט מחשבון זה כדי שבית משפט יקח זאת בשיקולו בעת פסיקת הוצאות. במקרים מיוחדים ומאמץ מיוחד קיים פרמטר של מאמץ מיוחד/מטרד מיוחד שיכול לעבוד לטובת העורך דין או לרעתו הכל ובהתאם לשיקול בית המשפט. קיימים בדין מקרים בהם שכ"ט עו"ד יקבע על פי חוק כמו בייצוג משפטי בנושא תאונות דרכים - ראה מחשבון שכ"ט עו"ד בנושא תאונות דרכים.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
חישובי שכר טרחה


© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2024 כתוב לנו