נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון אינפלציה בישראל - מדד המחירים לצרכן
חישוב אינפלציה לפי מדד ידוע או לפי מדד בגין
 
תאריך תחילת תקופה
 
תאריך סוף תקופה
 
מדד בגין / מדד ידוע
שיערוך לפי מדד בגין מתאפשר רק באם קיים
 
הערות - מחשבון אינפלציה ידועה בישראל בין שתי תקופות

המחשבון מבוסס על מדד המחירים לצרכן מתוקנן לחודש הראשון בו התפרסם המדד - ספטמבר 1951

מחשבונים רלבנטיים נוספים

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.