נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מיסוי מקרקעין - מחשבון הטלת מס גרעון במיסוי מקרקעין
 
מס שבח לתשלום בש"ח
 
קטגורית הגרעון
 


דברי הסבר: מס על גירעון - מיסוי מקרקעין

בתוצאות החישוב יוצגו נתוני החישוב, קטגוריית הקנס לפי הסעיף בחוק ותחשיב סכום קנס הגרעון לתשלום.

מס על גרעון מוטל במקרים הבאים:
א. קיים פער העולה על 50% בין חובת תשלום המס לבין תשלומו בפועל ו/או הדיווח ולמנהל מס שבח יש טעמים סבירים להאמין כי הגרעון לא היה מתהווה אילולא התרשל המוכר או עושה הפעולה ללא הצדק סביר בהצהרה שמסר.
ב. היו למנהל מס שבח טעמים סבירים להאמין כי הגרעון (הפער בין גובה המס לתשלום לדיווח ו/או התשלום בפועל) נוצר במזיד ומתוך כוונה להתחמק מתשלום המס.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.