נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שכר טרחה מינימלי בעסקת מקרקעין לפי כללי לשכת עורכי הדין - בעסקאות מכר, חליפין, מתנה ורישום זכות חכירה או חכירת משנה והעברה מחברה לבעלי הזכויות בה
 
שווי המקרקעין
 
סכום המשכנתא
 
רישום הערת אזהרה
 
העברת משכנתא קיימת / ביטול רישום משכנתא קיימת
 
האם נדרש לבצע חלוקה ופיצול
 
חישוב בסיס שכ"ט מינימלי לשנת
 

דברי הסבר: שכר טרחה מינימלי בעסקת מקרקעין

המחשבון מעודכן לשנת 2023
המחשבון מבצע חישוב שכר טרחת עורך דין בגין ייצוג בפעולת מכר, חליפין, מתנה, רישום זכויות חכירה, העברה מחברה לבעלי זכויות בה. החישוב מבוצע באופן מדורג שכ"ט א' עד התקרה הקבועה בכללי הלשכה, שכ"ט ב' מעבר לתקרה, תוך התחשבות בפעולות רישום הערת אזהרה, רישום משכנתא , ביטול רישום משכנתא קיימת או העברת משכנתא וביצוע חלוקה ופיצול באם בוצעו. החישוב הינו מפורט ובסופו יוצגו כל המרכיבים הרלבנטים לרבות סכום כולל של שכר הטרחה , סכום המע"מ וסה"כ שכר טרחת עורך דין כולל מס ערך מוסף.

החישוב מתבצע לפי כללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ) עבור דירות יד שניה ונכסי מקרקעין שאינם מקבלן. שכר הטרחה אינו כולל אגרות רישום הערת אזהרה, הוצאת נסח מקרקעין, אגרת רישום משכנתא, אגרת רישום עסקה, נסח משכון, תשריטים, תקנון הבית המשותף, שליחויות, הליכים משפטיים בבתי משפט, בית הדין, רשם הירושה, הוצל"פ, נאמנויות, כינוס נכסים, שמאות, הוצאות מהנדס/אדריכל עבור בדיקת חריגות בנייה, הוצאות חריגות וכדומה. כלומר, שכ"ט הינו עבור בדיקה, עריכת הסכם, משח, דיווח לרשויות המס, רישום הערת אזהרה, רישום העסקה אצל רשם המקרקעין (בייצוג קונה), אימות המסמכים המשפטיים / התצהירים ע"י עורך הדין המייצג.

שווי המקרקעין - שווי המקרקעין הינו שווי הנכס שבו מתבצעת עסקת המכר.

הערה מיוחדת לשכר טרחת עורך דין מטעם קבלן ברכישת דירה
החל מיום 10/1/2015 שכ"ט עורך דין שמייצג את הקבלן הוגבל ל 5000 ש"ח או לחצי אחוז ממחיר הדירה הנמוך מבינהם. הוחרגו מהוראת החוק (תיקון 7 לחוק המכר התשע"ד 2014) דירות יוקרה שמחירן מעל 4,642,750 ש"ח (לפי מדרגת מס הרכישה השלישית). החוק אינו מגביל שכר טרחת עורך דין שמייצג את האינטרסים של הרוכש ושאינו מייצג את הקבלן.
ראו מדריך רכישת דירה.

הערה מיוחדת לקביעת שווי מקרקעין בעסקת מתנה או עסקה ללא תמורה
עסקת מתנה או העברה ללא תמורה הינה עסקה לכל דבר מבחינת האחריות המשפטית ואופן ביצועה (יש למלא מש"ח, לדווח לרשויות המס, לערוך מסמכים, תצהירים, שטרות מכר, לדאוג לאישור הרשות המקומית, לבצע רישום העסקה אצל רשם המקרקעין וכדומה). לפיכך, בעסקאות מתנה או עסקאות ללא תמורה שווי המקרקעין יקבע לפי שווי עסקאות דומות בנכסים שנערכו סמוך לביצוע עסקה זו וכפי שמופיעים בנתוני רשות המיסים. בהעדר עסקאות סמוך לתקופת עסקה זו, דרך אפשרית לשיערוך הינה באמצעות מחשבון מדד מחירי הדירות בישראל (שווי הרכישה כפול מדד מחירי הדירות) או ע"י הערכת שמאי. כך או כך, יש להציג את מסמך השיערוך המפורט לרשות המיסים.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.