נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון ריבוי תאומים למדד המחירים לצרכן - פירוט וסיכום
 
שיערוך כל הסכומים ליום
 
מדד בגין / מדד ידוע
שיערוך לפי מדד בגין מתאפשר רק באם קיים
 
פרוט התאומים
 
תאריך התשלום סכום בש"ח הקלד תאור ההוצאה במילים מס
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15


דברי הסבר: ריבוי תאומים למדד המחירים לצרכן - חישוב וסיכום ריבוי תיאומים

מחשבון זה נועד להיות ככלי עזר או כנספח עבור חישוב מורכב הדורש ריבוי תאומים כגון: תאום תשלמי מס רכוש על פני מס רב של שנים , תאום מספר רב של תשלומי שומה וכדומה.
ניתן להשתמש במחשבון זה כנספח עזר לריבוי תיאומים - לצורך חישוב ניכוי מס במחשבון מס שבח מקרקעין

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.