נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון פטור חד פעמי למוכר שתי דירות בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה
 
שנת המס לחישוב
 
שווי מכירה דירה ראשונה
תאריך מכירה דירה שנמכרה ראשונה
 
שווי מכירה דירה שניה
תאריך מכירה דירה שנמכרה שניה
 
תאריך רכישה דירה שלישית
שווי רכישה דירה שלישית
 

דברי הסבר: פטור מס שבח חד פעמי למוכר שתי דירות בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה

פטור חד פעמי למוכר שתי דירות בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה בא לסייע לזוגות צעירים המבקשים למכור לאחר נישואיהם, שתי דירות מגורים, שכל אחד מהם הביא עימו לתא המשפחתי מלפני הנישואין. פטור זה יינתן למוכר פעם אחת בלבד בחייו. כך שבני זוג שניצלו את הפטור ולאחר מכן התגרשו ונישאו בשנית - לא יהיו זכאים להנות מהפטור בשנית במסגרת נישואיהם החדשים. בסיס החישוב בהתאם לתיקון מס' 44 לחוק מס שבח מקרקעין מיום 31/01/1999 אשר תיקן את סעיף 49ה לחוק ולפי נתוני הוראת ביצוע מיום 16/01/2023 - מעודכן עד ליום 31/12/2024. חשוב לציין כי לא בכל מכירת שתי דירות לצורך רכישת דירה שלישית ינתן פטור - הדבר מותנה בין היתר בתאריכי סמיכות העסקאות - מכירה דירה א, מכירת דירה ב, רכישה דירה ג, בגובה שווי המכירה הכוללת של שתי הדירות וכמובן בהוראות החוק.
המחשבון בודק את חמשת התנאים הגלומים ב סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין במצטרף ובמצטבר, התנאים הכרחים להתקיים בכדי להנות מתכנון מס המקנה את הטבת המס היחודית של פעם בחיים. המחשבון בודק את פער הזמנים בין תאריך מכירת הדירה הראשונה לדירה השניה. המחשבון בודק את פער הזמנים בין מכירת הדירה השניה לרכישת הדירה השלישית. המחשבון בודק את יחס שווי שתי המכירות אל מול הרכישה השלישית האם היחס עומד בדרישת החוק. המחשבון בודק את הפרש סכום מכירת שתי הדירות מול תקרת שווי הפטור והאם הוא עומד בדרישת הפטור המלא, באם לא הבדיקה ממשיכה לבדיקת פטור עד תקרת השווי השניה שבה לא יוענק הפטור. כמו כן באם המצב הוא בין שתי התקרות המחשבון מחשב ומציג את סכום השבח החייב במס, וכן את אומדן מס שבח לתשלום לאור תיקון 50. באם קיים פטור מלא המחשבון מציג זאת ומתריע כי מדובר בפטור שניתן פעם בחיים.

חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.