נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון השוואה ליסינג מול הלוואה
 
מחיר העסקה במזומן
ריבית שנתית על יתרת זכות
 
הלוואה
תשלום תקופתי
מספר התשלומים
 
ליסינג
תשלום תקופתי
מספר תשלומים אחרונים המשולמים מראש
מספר התשלומים
אחוז דמי הניהול
אחוז הרכישה בתום תקופה

דברי הסבר
מחשבון השוואת חלופות ליסינג והלוואות בודק את הכדאיות המימונית של כל עסקה ומציג בפניך את העסקה המשתלמת מההיבט המימוני של העסק המחשבון כשאר מחשבוני זולו מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם כלכלי או חברה בעלת אינטרסים שונים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך .את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.