נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
בדיקת הכדאיות - עוסק מורשה או חברה בע"מ
 
הכנסות לבדיקת הכדאיות - לצורך השוואה
סה''כ הכנסות מעבודה החייבות במס בשנת המס
 
הוצאות
עלות שנתית להנהלת חשבונות עוסק מורשה
עלות שנתית להנהלת חשבונות חברה בע"מ
אגרה שנתית לרשם החברות בגין חברה בע"מ
הוצאות מיוחדות בגין רישום חברה בע"מ/ניהול חברה
אחוז תשלום לביטוח לאומי ומס בריאות
אחוז המס על הכנסה מדיבידנד
אחוז מס חברות
 
זיכויים
סטטוס
נקודות זיכוי נוספות: מזונות, חד הורי, נטולי יכולת וכו
 
חישוב מיסוי עוסק מורשה לפי שנת מס
שנת מס

דברי הסבר: האם כדאי להתאגד כחברה בע"מ ? או להיות עוסק מורשה

מדרגות מס הכנסה לעוסק מורשה לפי שנת   2023
המחשבון מתאים בעיקר לעסקים קטנים/בינוניים הנמצאים בתחילת דרכם, שמעוניינים לדעת מה כדאי יותר, האם כדאי להתאגד כחברה בע"מ ? או להיות עוסק מורשה, מבחינה כספית ולקבל את אומדן הפער בין נטו למס חברות להכנסה נטו לעוסק מורשה. תוצאות החישוב מפורטות בינהן תוצג הכנסה שנתית חייבת במס חברות לעומת הכנסה שנתית חייבת במס שולי. סך אומדן הנטו לאחר תשלום מס הכנסה, מס בריאות וביטוח לאומי במסלול עוסק מורשה אל מול סך אומדן הנטו בחברה בע"מ לאחר תשלום מס חברות וחלוקת דיבידנד, במקרה של חריגה מתקרת התשלום לביטוח לאומי תוצג תקרת התשלום המקסימלית לביטוח לאומי לפי שנת המס הנבחרת. החישוב מתייחס רק לשורה התחתונה של החבות במס מהפעילות השוטפת של חברה בע"מ ומשיכת הרווחים כדיבדינד הפטור מתשלום ביטוח לאומי אל מול פעילות עסקית של עוסק מורשה אשר איננו יכול למשוך דיביבדנד. החישוב אינו מתחשב ביתרונות המשפטיים של ההתאגדות כחברה בע''מ כגון האחריות המוגבלת של הבעלים, הקמת הלוואת בעלים, היכולת להנפיק מניות ועוד. החישוב אינו מתחשב במימוש רווחי הון , מכירת נכסי מקרקעין, השכרת נכסי מקרקעין, מיסוי הכנסות מריבית של יחיד מול חברה, חריגים ובעלי פטורים, כגון: חברה שקופה או חברה משפחתית בה יש נכה המנהל את העסק. יחד עם זאת יש לזכור כי העלות הניהולית של חברה בע''מ היא גבוהה יותר.
אגרה שנתית לרשם החברות:
טבלת אגרות רשם החברות
שנהעד מרץממרץ
2022 1162 1543
2021 1133 1505
2020 1137 1511
2019 1133 1506
2018 1120 1488
2017 1116 1484
2016 1120 1488
2015 1130 1502
2014 1131 1503
2013 1110 1475
2012 1094 1454
2011 1067 1418
2010 1043 1386
2009 1005 1335

למשלמים עד פברואר אגרה מופחתת, למשלמים ממרץ אגרה שנתית גבוהה יותר.

שיעור מס חברות בין השנים 1980 - 1984 היה 61%
שיעור מס חברות בשנת 1985 היה 61.1%
שיעור מס חברות בשנת 1986 היה 61%
שיעור מס חברות בין השנים 1986 - 1989 היה 45%
שיעור מס חברות בשנת 1990 היה 43.5%
שיעור מס חברות בשנת 1991 היה 41%
שיעור מס חברות בשנת 1992 היה 40%
שיעור מס חברות בשנת 1993 היה 39%
שיעור מס חברות בשנת 1994 היה 38%
שיעור מס חברות בשנת 1995 היה 37%
שיעור מס חברות בין השנים 2003 - 1996 היה 36%

להלן טבלת שיעור מס החברות למרבית החברות בישראל למעט מיסוי חברות גדולות ועשירות כגון טבע ואינטל וחברות שחברי הכנסת המחוקקים חפצים ביקרם
שנת מס מס חברות *מס דיבידנדים מס מצרפי
2003 36% 25% 52.00%
2004 35% 25% 51.25%
2005 34% 25% 50.50%
2006 31% 25% 48.25%
2007 29% 25% 46.75%
2008 27% 25% 45.25%
2009 26% 25% 44.50%
2010 25% 25% 43.75%
2011 24% 25% 43.00%
2012 25% 30% 47.50%
2013 25% 30% 47.50%
2014 26.5% 30% 48.55%
2015 26.5% 30% 48.55%
2016 25% 30% 47.50%
2017 24% 30% 46.80%
2018 23% 30% 46.10%
2019 23% 30% 46.10%
2020 23% 30% 46.10%
2021 23% 30% 46.10%


הערה*: מס דיבידנדים שמשלם בעל מניות מהותי בחברה (מחזיק לכל הפחות 10% מהון המניות)

למידע נוסף בנושא הקמת חברה בע"מ

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.