נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
תמחור שווי אופציות לפי מודל בלק אנד שולץ - למקצוענים בלבד
 
מדד לבדיקה
מחיר מימוש
Call סטיית תקן
Put סטיית תקן
ימים למימוש
ריבית שנתית
סטיית תקן למדד
תנודתיות בסטיית התקן

דברי הסבר: מחשבון מעו"פ - תמחור אופציות לפי מודל בלק אנד שולץ ומודל פוט קול פריטי

המחשבון מתמחר כל סוג של אופציה ניגזרת מכל נכס בסיס לפי מודלים כלכלים ופיננסים שונים יש להקליד את מחיר נכס הבסיס , מחיר שוק (פרמיה) בה נסחרת האופציה, מחיר המימוש , ימים למימוש סטיית התקן לאופציית קול , סטיית התקן לאופציית פוט , ריבית שנתית , סטייית התקן למדד ותנודתיות המחשבון מחשב את נתוני האופציה על פי המודלים בלק ושולץ - B&S, Call Put Party , והמודל הנאיבי המחשבון מבצע חישוב הביטחונות לרוכשים ב short לפי 16 תרחשי בורסה שונים המחשבון מחשב את הריבית הגלומה לפי הפרמטרים של האופציות - והנתונים שהוקלדו המחשבון מחשב את שווי החוזים הסינטטים לפי הפרמטרים שהוקלדו ע"י המשתמש לתמחור האופציות ובכך המחשבון יכול לסייע ככלי תומך החלטה - במכירה , רכישת , כתיבת אופציה - למקצוענים בלבד הפרמטרים לחישוב בטוחות עפ"י מדד ת"א 25 - ברירת מחדל - עדכון מיום 15.3.07 - חוזר 79935 חישוב בטוחות לפי שער הדולר או היורו - יש להקליד 6% סטיית תקן שנתית | 2% תנודתיות בסטיית התקן המחשבון מבוסס על על חישובים סטטיסטים מתקדמים - טבלת התפלגות נורמלית לצורך תמחור אופציות

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.