נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חישוב שיעור התשואה לפידיון של איגרת חוב בעלת קופון אפס
 
 
מחיר איגרת החוב
 
ערך נקוב
 
זמן לפדיון בימים
 
שיעור עמלת רכישה - באחוזים
 
דמי משמרת שנתיים - באחוזים
 
שיעור המס - מס רווח הון באחוזים
 

דברי הסבר: שיעור התשואה לפידיון של איגרת חוב בעלת קופון אפס

אג"ח ללא קופון (Zero Coupon): איגרת כזו מונפקת בניכיון, כלומר בערך הנמוך מערכה הנקוב. כמשתמע משמה אין בה קופון, והרווח של המשקיע נובע מההפרש בין מחיר ההנפקה לבין מחיר הפירעון שהוא הערך הנקוב. מק"מים הם הדוגמה הנפוצה ביותר לאג"ח ללא קופון - באג"ח מסוג מק"מ הערך הנקוב שווה ל 100.

דמי משמרת שנתיים - שיעור עמלה נוסף שעליו חתום הלקוח.
בתוצאות החישוב יוצגו נתוני החישוב, תאריך הפרעון בפועל מיום ביצוע החישוב וטבלת שיעורי תשואה לפדיון לפי הפרוט הבא: שיעור תשואה נומינלית לפדיון ברוטו, שיעור תשואה נומינלית לפדיון נטו, שיעור תשואה נומינלית ברוטו לפדיון בניכוי עמלת רכישה ודמי משמרת, שיעור תשואה נומינלית נטו לפדיון בניכוי עמלת רכישה ודמי משמרת, שיעור תשואה אפקטיבית ברוטו לפדיון, שיעור תשואה אפקטיבית נטו לפדיון, תשואה אפקטיבית ברוטו בניכוי עמלות, תשואה אפקטיבית נטו בניכוי עמלות. לחישוב תשואה לפדיון מדוייקת לפי מספר ימים מצב קישור למחשבון מציאת מספר ימים בין שני תאריכים, כמו כן, לצורך נוחות מובאים כאן מספר הימים בכל שנה עד חמש שנים:
מספר ימים בשנה 365
מספר ימים בשנתיים 730
מספר ימים בשלוש שנים 1095
מספר ימים בארבע שנים 1460
מספר ימים בחמש שנים 1825

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.