נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון חלוקת מניות שהתקבלו ממקום עבודה - איזון בהליך גירושין
 
תמ"ש מס / תיק גישור / בעניין :
 
מועד תחילת רכישת המניות
 
מועד תחילת החיים המשותפים
 
מועד הפירוד / השבר / הקרע
 
עלות רכישת המניות
 
שווי המניות הנוכחי
 
עמלת ברוקר
 
עמלת נאמן
 
שיעור המס


דברי הסבר: חלוקת מניות שהתקבלו ממקום עבודה בהליך גירושין

פלט המחשבון הינו מפורט ומיועד עבור הליכי גישור , בית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני לצורך הסכמי גירושין.

נתוני הקלט במחשבון:
מועד תחילת רכישת המניות - מועד תחילת צבירת המניות.
מועד הפירוד - מועד עריכת התחשיב לצורך מתן פסק הדין. הוא גם מועד פירוק השיתוף.
מועד תחילת החיים המשותפים - מועד תחילת צבירת הזכויות של בן או בת הזוג.

המחשבון מחשב ומציג באופן מפורט את הפרמטרים הבאים:
חישוב משך הזמן בין תחילת החיים המשותפים עד לפירוד בימים, חודשים ושנים.
חישוב משך הזמן בין תחילת צבירת הזכויות ועד לפירוד בימים, חודשים ושנים.
חישוב החלק היחסי של התקופה המשותפת בה נצברו הזכויות.
חישוב והצגת היחס להעברה = מקסימום 50% מתקופת החיים המשותפים.
גובה המס לתשלום
שווי המניות לאחר מס
שווי המניות בניכוי עמלות ולאחר מס
שווי המניות להעברה לבן/בת הזוג

שיעור להעברה לא יעלה על מחצית מהיתרה הצבורה במועד הפרוד.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.