נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון גירושין - אומדן עלות גירושין לגבר ממוצע בישראל
 
מספר שנים הוצאה חודשית ממוצעת סוג ההוצאה
שכ"ט פסיכולוג / יועץ נישואין
שכ"ט חוקר פרטי
שכ"ט מגשר
שכ"ט עורך דין
מזונות אישה
מזונות ילדים עד גיל 15
מזונות ילדים מגיל 15 עד 18
מזונות ילדים מגיל 18 עד 21
הוצאות רפואיות חריגות - ביטוח רפואי
ביגוד / הלבשה / הנעלה - אקסטרא
חינוך - חוגים - תרבות - ספרים - אקסטרא
בילויים / טיולים / בתי מלון / צימרים
מתנות / פינוקים
הוצאות שונות
הוצאות מחיה אישיות - מדור וכלכלה של האב
  שער הדולר
הכנסה חודשית נטו
הערות למחשבון - אומדן עלות הגירושין המוטלת על גבר גרוש ממוצע בישראל

אם נוהגים לומר - נישואין זה עסק כלכלי - אזי פירוק "העסק" עשוי לפגוע ברמת החיים כלכלית - התגרשת שילמת! - והרבה סך עלות הגירושין עשויה להגיע לכ 240,000$ להורה שחייב לשלם מזונות ילדים עבור שני ילדים, ולכ 180,000$ שמדובר בילד אחד וזאת לא כולל עלות הוצאות מחייה אישיות - על פי ההלכה - חובתו של האב כלפי ילדיו, קודמת לזכותו לקיים את עצמו וצרכי מחייתו לילדים מתחת לגיל 15, מוטלת חובה אבסולוטית על האב לדאוג למילוי כל - צרכיהם החיונים ההכרחיים ולא לפי עושרו הערה - בישראל - במצב של היום - אבות רבים מוצאים עצמם מתקשים לעמוד בהסדרי תשלום מזונות וזאת משום שהפסיקה עד כה הייתה מגמתית והטילה את מרבית הנטל הכלכלי על האב ללא חלוקה שווה לפי יחס ההכנסות כבר מגיל אפס לאחרונה ביום 2.10.05 (בע"מ 2433/04) ניתנה בבית המשפט העליון החלטה חשובה ע"י כבוד השופטת איילה פרוקצ'ה אשר קבעה כי כאשר נקבע סכום מזונות יש לקחת בחשבון גם את יכולתה הכלכלית של האם אשר משליכה על היקף צרכיו של הילד ועל היקף המזונות שעל האב לשלם בית המשפט העליון ציין כי פסיקת מזונות על דרך איזון כולל של הכנסת המשפחה מכל המקורות אינו סותר את הדין האישי ומתיישב עם תפיסת החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי"ט - 1959

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.