נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון תביעת חוב קופת גמל/פנסיה - סכומים שלא הופקדו על ידי המעסיק
 
תיק / נספח כתב תביעה
 
תאריך תחילת חישוב
 
תאריך סיום יחסי עובד מעביד
 
*שיעור הפרשות חובת מעביד
 
החלק שלא הופרש כדין
 
שכר בסיס חודשי ברוטו קובע לפנסיה
קביעת שכר חודשי של עובד לפי שעות
קביעת שכר חודשי של עובד לפי ימי עבודה
 
דברי הסבר: תביעת זכויות פנסיוניות שהמעסיק לא הפריש

שיעור הפרשות חובת מעביד - ע"פ צו הרחבה במסגרת הסכם פנסיה חובה במגזר הפרטי מיום 30/12/07 כל מעסיק מחוייב להפריש לעובד הפרשות שוטפות לחיסכון פנסיוני סוציאלי, לרבות עובדות משק בית, מטפלות, מנקות, עובדים בתחנת תדלוק, עובדים בחברות שמירה וכדומה. השכר הקובע לצורך הביטוח הפנסיוני הוא השכר לפי חוק פיצויי פיטורין הכולל את שכר הבסיס וכל התוספות הקבועות. על פי ההסכם מחוייבים המעסיקים להפריש כספי פנסיה לעובדים עד לשיעור שנקבע בצו וזאת לכל העובדים החל מגיל 21 לגברים וגיל 20 לנשים, שבתחילת 2008 יהיו מועסקים 9 חודשים או יותר, ואין להם הסדר פנסיוני, העובדים זכאים לתחילת ביצוע הפרשות פנסיוניות באופן מיידי.
למחשבון היוון זכויות פנסיוניות שלא הופרשו לגמל/פנסיה על ידי המעסיק - לחץ כאן

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.