נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
חישוב עזר עבור מציאת שכר קובע לפיצויי פיטורים לעובדים המשתכרים לפי שעות עבודה
 
תעריף שכר אחרון לשעת עבודה בש"ח
סך שעות עבודה חודש 1
סך שעות עבודה חודש 2
סך שעות עבודה חודש 3
סך שעות עבודה חודש 4
סך שעות עבודה חודש 5
סך שעות עבודה חודש 6
סך שעות עבודה חודש 7
סך שעות עבודה חודש 8
סך שעות עבודה חודש 9
סך שעות עבודה חודש 10
סך שעות עבודה חודש 11
סך שעות עבודה חודש 12
אופן חישוב ממוצע שעות עבודה לחודש
 
דברי הסבר: שכר קובע לפיצויי פיטורים לעובדים המשתכרים לפי שעות עבודה

שכר ברוטו קובע לפיצויים של עובד בשכר לפי שעות עבודה

שכר ברוטו קובע לפיצויים של עובד בשכר לפי שעות עבודה - ממוצע שעות העבודה של חודשי עבודה שקדמו לפיטורים מוכפל בתעריף אחרון לשעת עבודה (המחשבון מחשב אוטומטית את מספר חודשי העבודה לפי הקלדת מספר שעות בכל חודש עבודה. חודש שלא הוקלדו בו שעות עבודה יגרע מחישוב הממוצע). מרכיבי השכר שיובאו בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לחוק ולתקנות הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר מחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית - כל תוספת מעבר לרכיבים האמורים לעיל (קרי: אחזקת רכב, שעות נוספות, בונוסים, משכורת 13, טלפון, נסיעות, משמרות, אש"ל, ביגוד) לא יכללו בחישוב פיצויי הפיטורים. יחד עם זאת יתכן שיראו בתשלומים נוספים כחלק משכר העבודה הרגיל, אם יוכיח העובד כי תשלום מסויים המכונה תוספת, מהווה חלק אינטגרלי משכר העבודה והגדרתו כתוספת הינה כפיקציה בלבד. הווה אומר, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד, הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.

עובד על בסיס שכר שונה מחודש לחודש

עובד על בסיס שכר שונה מחודש לחודש - נקרא גם עובד בשכר יומי או עובד בשכר שעתי - הינו עובד אשר מקבל את משכורתו לפי שכר קבוע ליום או לשעה בהתאם למספר הימים שעבד בחודש או בהתאם למספר השעות בכל יום עבודה אשר עבד בפועל. כך ששכרו משתנה מחודש לחודש. מרבית עובדי משק הבית עובדים בשכר שעתי.

מחשבונים רלבנטיים:
מחשבון פיצויי הלנת שכר  
מחשבון פיצויי הלנת פיצוייי פיטורין

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.