נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון דמי הבראה שנתית לעובדים לפי שעות במגזר הפרטי
 
תאריך תחילת עבודה
 
תאריך שיערוך הזכאות
 
שעות עבודה שבועיות למשרה מלאה לפי הסכם עבודה
 
שעות עבודה שבועיות
 
תעריף דמי הבראה ליום עבודה לפי שנים
 
דברי הסבר: דמי הבראה עובדים במגזר הפרטי המשתכרים לפי שעת עבודה

המחשבון מתאים במיוחד עבור חישוב דמי הבראה לעובדות משק בית , עובדי נקיון, מלצרים, סטודנטים, עובדי תחנות דלק המשתכרים לפי שעה בשכר שבועי, עובדים בסקטור הפרטי המועסקים לפי שעה בשכר שבועי, ושאר העובדים המשתכרים ומועסקים לפי שעות.
יש לזכור - מספר השעות המקסימליות המהווה משרה מלאה הינו 43 שעות שבועיות, ואילו לנוער מספר השעות השבועיות המקסימליות למשרה מלאה הינו 40 שעות.

טבלת זכאות לימי הבראה על פי צו הרחבה בסקטור הפרטי
ותק בשנים ימי זכאות
1 5
2-3 6
4-10 7
11-15 8
16-19 9
20 ואילך 10


המחשבון מחשב את סה"כ ימי הותק, סה"כ שנות עבודה - ותק בשנים, ימי זכאות לדמי הבראה, אחוז משרה - יחסיות משרה באחוזים, שווי דמי הבראה למשרה מלאה, שווי דמי הבראה מתואם לפי אחוז משרה. במקרים בהם העובד עבד פחות משנתיים המחשבון מציג גם את אופן חישוב הזכאות לדמי הבראה בשנה השניה וזאת באם לא שולמו דמי הבראה על חלק עבודה בשנה הראשונה לפי החלק היחסי של הזכאות. כל החישובים מפורטים - בתוצאת החישוב תופיע טבלת הזכאות לימי הבראה על פי צו הרחבה בסקטור הפרטי.
דמי הבראה משולמים לאחר תום שנת עבודה מלאה לפי תעריף יומי קבוע המתעדכן אחת לשנה ולפי מספר שנות ותק במקום העבודה דמי ההבראה משולמים בחודשים יוני, יולי או אוגוסט. דמי ההבראה כאמור, משולמים לפי החלק היחסי למשרת העובד, דהיינו עובד שעובד חצי משרה (50% משרה) יהיה זכאי לקבל 50% מדמי ההבראה לפי הותק וימי הזכאות. למחשבון דמי הבראה לפי אחוז משרה - לחץ כאן

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.