נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון נקודות זיכוי וחישוב שווי נקודות זיכוי
חישוב שווי נקודות זיכוי לשנה וחישוב שווי נקודות זיכוי לשכר חודשי
 
תושב ישראל = 2.25 נקודת זיכוי כן לא תושב/ת ישראל
אישה = 0.5 נקודת זיכוי גבר אישה מין
נער/ה = 1 נקודת זיכוי נער/ה בגיל 16-18
1 = נקודת זיכוי
בתנאי שהוא יחיד מוטב-יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עוור או נכה לפי סעיף 9(5)(א)
נשוי שלבת הזוג אין הכנסה
1 = נקודת זיכוי
בתנאי שהוא יחיד מוטב-יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עוור או נכה לפי סעיף 9(5)(א)
כן לא נשואה שלבן הזוג אין הכנסה ואין לה ילדים עד גיל 18
0.5 = נקודת זיכוי
בתנאי שהוא יחיד מוטב - יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עוור או נכה לפי סעיף 9(5)(א)
כן לא נשואה שלבן הזוג אין הכנסה ויש לה ילדים עד גיל 18
1 = נקודת זיכוי כן לא הורה החי בנפרד וילד או פעוט בחזקתו
מפרנס וילדיו אינם בחזקתו = 1 נקודת זיכוי כן לא הורה המפרנס את ילדיו שאינם בחזקתו
הורה יחיד = 1 נקודת זיכוי
ההורה השני של הילד נפטר או שהילד רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני
כן לא הורה יחיד
ימולא ע"י אב (למעט החי בנפרד שהפעוט בחזקתו), הורה יחיד שהפעוט בחזקתו וכן אם החיה בנפרד שהפעוט אינו בחזקתה
עד גיל שנה 1נק'
גיל שנה 2נק'
גיל שנתיים 2נק'
גיל שלוש 1נק'
בגין הילדים ה"פעוטים" ("פעוט" -ילד שטרם מלאו לו 4 שנים בשנת המס)
יש לרשום את מספר הילדים באותו גיל
 
ימולא ע"י אישה, הורה יחיד שהילד בחזקתו וכן הורה החי בנפרד שהילד בחזקתו
יילוד 0.5נק'
גיל שנה 2נק'
גיל שנתיים 2נק'
גיל שלוש 2נק'
גיל ארבע 2נק'
גיל חמש 2נק'
מגיל 6 עד גיל 17 1נק'
בוגר - מעל 18 0.5נק'
בגין ילדים נוספים
יש לרשום את מספר הילדים באותו גיל

* יילוד - ילד בשנת לידתו


* בוגר - ילד בשנה בה מלאו לו 18
מחשבון נקודות זיכוי - חישוב שווי נקודות זיכוי שנתיות וחודשיות

המחשבון מעודכן לשנת המס 2023
בתוצאות החישוב יוצגו נתוני הקלט + סה"כ נקודות זיכוי, שווי נקודת זיכוי לשנת המס, שווי בשקלים חדשים נקודות זיכוי לחודש וסה"כ שווי נקודות זיכוי בשקלים חדשים בשנת המס.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.