נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון פדיון ימי חופשה - משרה מלאה - 5 ימים בשבוע
 
ותק בשנים
 
האם עבדת כל השנה? לפחות 200 ימי עבודה בפועל
 
*אם לא - ימי עבודה מלאים במהלך שנת העבודה
 
שכר עבודה לשעה
חישוב זכאות חופשה שנתית בהתאם לחוק חופשה שנתית התשי''א 1951

המחשבון מתייחס לעובדים שעובדים 5 ימים בשבוע 9 שעות ביום - משרה מלאה
שימו לב ! החוק מבחין בין מצב שמתקיימים יחסי עובד מעביד כל השנה לבין מצב שבו מתקיימים יחסי עובד מעביד רק בחלק משנת העבודה

חישוב פדיון ימי חופשה מפורט לכל סוגי העובדים על פי חוק חופשה שנתית - לחץ כאן

פדיון ימי חופשה ישולם לעובד אך ורק עם ניתוק יחסי עובד מעביד. החוק אינו מתיר לפדות חופשה בתשלום במהלך עבודתו של העובד מכיוון שמטרת החוק הינה, שהעובד ינצל את זכותו ויצא לחופשה בפועל. *חלק של יום לא יבוא במניין הזכאות לפדיון ימי חופשה ימי העדרות שלא יבואו במנין ימי החופשה השנתית: ימי חג, חופשת לידה, ימי אבל, מילואים, תאונה , מחלה.
דינם של כספי פדיון ימי חופשה לעניין מס הכנסה וותק - על כספי פדיון ימי חופשה - חל חיוב מלא במס הכנסה. כספי הפדיון אינם מזכים בוותק לצורך פיצויי פטורים על כספי פדיון ימי חופשה לא חל דין הלנת שכר.
הפסיקה קובעת מפורשות כי במניין ימי החופשה יש לכלול עבור כל 7 ימים את ימי המנוחה השבועית, מה שאומר שאם מדובר ב 14 ימי חופשה לפי החוק לצורך חישוב פדיון נטו לעובד במשרה מלאה 5 ימים בשבוע - יהיה לפי 10 ימים. פסקי דין - עב 001584/02 , או למשל דב"ע שם/4-02 מעבדות טרבינול בע"מ נ. מועצת פועלי אשדוד פד"ע יב' 85

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.