נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון מס הכנסה - חישוב שכר נטו
בדיקת החבות החודשית במס לשכיר בשנת המס  2023
 
הכנסה חודשית כשכיר
 
הכנסה חודשית מבוטחת*
 
השכר הממוצע במשק
 
פנסיה/קופת גמל - אחוז הפרשה מהשכר
 
קרן השתלמות - אחוז הפרשה מהשכר
 
סוג הנישום לביטוח לאומי
 
סטטוס
 


דברי הסבר: מחשבון מס הכנסה - חישוב הכנסה חודשית מברוטו לנטו


השכר הממוצע במשק - לפי קביעת המוסד לביטוח לאומי

הכנסה חודשית כשכיר - ההכנסה ברוטו, כפי שמופיעה בתלוש שכר חודשי

הכנסה חודשית מבוטחת - הכנסה עליה מפריש המעביד הטבות סוציאליות כגון: תגמולים וקרן השתלמות*

אחוז הפרשה מהשכר לפנסיה או לקופת גמל - לפי צו הרחבה בסקטור הפרטי במסגרת פנסיה חובה

סוג הנישום לביטוח לאומי - ביטוח לאומי גובה סכומים שונים מהכנסות זהות לפי סוג הנישום (שכיר, עצמאי עובד משק בית,מקבל פנסיה מוקדמת,בעל הכנסה שאינו עובד) נישום עצמאי משלם את סכום המס הגבוה ביותר.

יש לזכור כי תשלומי המס החודשיים הם רק מקדמות - חבות המס היא שנתית

כלומר, עובד שלא עבד חודש אחד או יותר במהלך השנה, יתכן מאוד שמגיע לו החזרי מס

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.