נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
הטבות המס המירביות לעצמאי בהפקדה לקרן השתלמות
 
הכנסה שנתית החייבת במס
 
תשלום לקרן השתלמות במהלך שנת המס
 
נקודות זיכוי

דברי הסבר: מחשבון קרן השתלמות - הטבות מס מירבית לעצמאי בהפקדה לקרן השתלמות

המחשבון מציג באופן מפורט את התפלגות הטבות המס ניכוי - זיכוי והחזר מס מקסימלי
המחשבון מעודכן לנתוני מס שפורסמו בשנת 2023

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.