נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
תכנון חיסכון חודשי - כולל חישוב חסכון נטו בניכוי מס רווח הון
 
גיל התחלת החסכון
 
ריבית ריאלית שנתית
 
מספר שנים לחסכון
 
מס רווח הון על פירות החסכון באחוזים
 
סכום הפקדה חדשית לחסכון
 

דברי הסבר: מחשבון תכנון חסכון עצמאי

הגיל - יש להקליד גיל בשנים שלמות
ריבית ריאלית - הריבית הריאלית שנותנים לך בבנק
מספר שנים לחיסכון - משך תקופת החיסכון בשנים שלמות
סכום הפקדה חודשית - הסכום שמופרש מדי חודש לטובת החיסכון
בתוצאת החישוב תתקבל תוצאת התפלגות חסכון לפי אחוזים ולפי סכומים

המחשבון כשאר מחשבוני זולו מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם כלכלי או חברה בעלת אינטרסים שונים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך .את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.