לוח שנה עברי לועזי - לוח השנה העברית
אלול ה-תשע"ה - תשרי ה-תשע"ו September 2015
ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
  1
י"ז אלול

2
י"ח אלול

3
י"ט אלול

4
כ- אלול

5
כ"א אלול

6
כ"ב אלול

7
כ"ג אלול

8
כ"ד אלול

9
כ"ה אלול

10
כ"ו אלול

11
כ"ז אלול

12
כ"ח אלול

13
כ"ט אלול

14
א- תשרי
ראש השנה
15
ב- תשרי
ראש השנה
16
ג- תשרי
צום גדליה
17
ד- תשרי

18
ה- תשרי

19
ו- תשרי

20
ז- תשרי

21
ח- תשרי

22
ט- תשרי

23
י- תשרי
יום כיפור
24
י"א תשרי

25
י"ב תשרי

26
י"ג תשרי

27
י"ד תשרי

28
ט"ו תשרי
סוכות
29
ט"ז תשרי
א' דחוה"מ
30
י"ז תשרי
ב' דחוה"מ
בחר חודש:      בחר שנה