רקע:

זולו - מחשבונים משפטיים

שימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון שופטים - קביעת שכר טרחה בתביעה ייצוגית - חישוב מפורט עפ"י מודל של כבוד השופט, נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס חישוב סכום שכ"ט בתיק מוצג באופן מפורט כולל קרן וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה
 
מספר תיק
 
מועד הארוע
 
מועד השיערוך
 
הסכום שנגבה בפועל
 
האם להציג חישוב מפורט
 
דברי הסבר: קביעת שכ"ט עורך דין בתביעה יצוגית
המחשבון מבצע חישוב מפורט של שכר טרחת עורך דין, סכום שיפסק לטובת מייצג, בתביעה ייצוגית. מבוסס על הליך תביעה ייצוגית אשר מתנהלת זמן רב ושמגיעה להכרעת דין מלאה. פסק דין תקדימי הקובע הנחיות באשר לשכ"ט מייצג בעניין תביעה יצוגית, הינו פסק דין של הנשיא, אשר גרוניס - ע"א 2051/10 עזבון המנוח משה שמש נגד דן רייכרט ומנשה כהן, ניתן ביום 23/5/2012.
לפסק דינו של נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, הצטרפו אף הנשיאה בדימוס דורית בייניש והשופטת עדנה ארבל. הנשיא אשר גרוניס, התייחס בהחלטתו לשתי השיטות העקריות לקביעת שכר טרחה לעורכי דין בתביעות ייצוגיות. הנשיא דחה את השימוש בשכר טרחה בתביעה ייצוגית לפי שעות העבודה שהושקעו על ידי עורך הדין וקבע כי שכר טרחה של מייצג בתביעה ייצוגית, ישולם כאחוז מסוים מתוך הסכום שנפסק ונגבה בפועל לטובת הקבוצה המיוצגת. בפסק הדין , נשיא בית המשפט העליון, אשר גרוניס, כתב: "סבורים אנו כי יש לאמץ את שיטת האחוזים כשיטה המובילה לפסיקת שכר טרחה. וזאת, בתובענות ייצוגיות בהן הסעד הסופי הינו סעד כספי". עוד קבע כי "מן הראוי לפסוק את שכר הטרחה בשיעור מדורג, במובן זה שככל שסכום הזכייה גדל, אחוז שכר הטרחה קטן".
החישוב הינו מפורט + הסבר מרכיבי הנוסחת שכר טרחה שיפסק לטובת המייצג מפורט בתוצאות החישוב.

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.
חישובי שכר טרחה


© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2024 כתוב לנו