נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון השוואה בין משכנתא קרן שווה למשכנתא שפיצר - חישוב מפורט - בניית תמהיל משכנתא המורכב מסוגי הלוואות שונות - תקופות שונות וריביות שונות - כולל לוח סילוקין מפורט
 
הלוואת קרן שווה הלוואת שפיצר  
סכום ההלוואה
תקופת ההלוואה בשנים
תדירות ההחזר
שיעור הריבית
 

דברי הסבר: מחשבון משכנתאות - השוואה בין משכנתא קרן שווה למשכנתא שפיצר - בנה לך משכנתא

מחשבון זה מאפשר לך לבחון שילוב של הלוואות בשיטות החזר שונות: שיטת חישוב לפי לוח סילוקין שיפצר ושיטת חישוב לפי לוח סילוקין קרן שווה. המחשבון יכול לסייע בבניית תמהיל אופטימלי למשכנתא המורכבת מסוגי הלוואות שונות לתקופות שונות עם ריביות שונות. המחשבון מציג לוח סילוקין מפורט לסוגי ההלוואת הנהוגות והשכיחות בבנקים למשכנתאות: שפיצר, קרן שווה - זה לצד זה. ניתן להעזר בו גם למקרים בהם קיימת התלבטות בין משכנתא על בסיס לוח סילוקין שפיצר או על בסיס לוח סילוקין קרן שווה. ביתר המקרים אפשרי לבחור שיעור ריבית שונה, משך תקופת החזר שונה ואף סכומי החזר שונים.

הלוואת שפיצר - לוח סילוקין שפיצר - בלוח סילוקין על פי שיטת שפיצר התשלום התקופתי המורכב מתשלום על חשבון קרן + ריבית הינו קבוע, אך בכל תשלום הן מרכיב הריבית והן מרכיב הקרן משתנים. כל החזר כולל תשלום ריבית על יתרת הקרן בתחילת התקופה והתשלום החודשי פחות הריבית מהווה את ההחזר על חשבון הקרן. ככל שחולף הזמן, בתשלום החודשי גדל מרכיב ההחזר על חשבון הקרן, ומרכיב הריבית קטן.

הלוואת קרן שווה בלוח סילוקין קרן שווה ההחזר על חשבון קבוע בכל התשלומים, וגובהו שווה לסכום ההלוואה (הקרן) מחולק במספר תשלומי ההחזר. לסכום קבוע זה מוסיפים בכל תקופה (ממועד תשלום אחד למשנהו) את הריבית על יתרת הקרן בתחילת התקופה, והתוצאה היא סכום התשלום לתקופה זו. במהלך פרעון ההלוואה פוחת בהדרגה סכום כל תשלום, מאחר והריבית הנוספת לסכום הקבוע יורדת במקביל לירידת סכום הקרן שנותרה לפרעון.

שער הריבית - ריבית ריאלית שנתית.

המחשבון כשאר מחשבוני האתר מבוסס על חישוב כלכלי טהור - ללא תלות באף גורם כלכלי או חברה בעלת אינטרסים שונים שעלולים לפגוע באינטרסים שלך. המחשבון פותח מתוך כוונה להביא לידיעתך את מירב הנתונים הכלכליים בעת קבלת החלטה או שיקול להעדפה מסויימת.

מחשבוני הלוואה משכנתא רלבנטיים נוספים:
מחשבון יועצי משכנתאות - הלוואת משכנתא פריים בשילוב הלוואה צמודה/קל"צ והלוואת גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - ריבית משתנה צמודה למדד + ריבית קבועה צמודה + אופציה להלוואת גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - צמודה/קל"צ - שפיצר - קרן שווה - גרייס/בוליט
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין בולט - הלוואת בלון
מחשבון משכנתא הלוואה - השוואה ושילוב בין קרן שווה להלוואת שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה משולבת: הלוואת שפיצר, הלוואת קרן שווה , הלוואת גרייס
מחשבון משכנתא הלוואה - מציאת PMT גובה החזר חודשי
מחשבון רגישות משכנתא שינויים בריבית ומשך ההלוואה
מחשבון הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה חישוב תקופת המשכנתא בהינתן גובה המשכנתא החזר חודשי וריבית
מחשבון משכנתא - חישוב החזר חודשי, סך הריבית וסך החזר ההלוואה
מחשבון משכנתא - גובה ריבית פיגורים המקסימלי המותר בחוק בגין פיגורי תשלום משכנתא

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.