נגישות:          
    רקע:                    

מחשבונים משפטייםשימוש במידע זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון רגישות משכנתא לגובה תשלום החזר התחלתי של המשכנתא
 
סכום ההלוואה
 
תקופת ההלוואה בשנים
 
שיעור ריבית
 
דלתא ריבית בנקודות האחוז - (הפרש ריבית בין 2 עמודות בטבלה)

דברי הסבר: מחשבון רגישות משכנתא - החישוב מתבסס על לוח סילוקין שפיצר

המחשבון מייצר אוטומטית טבלת רגישות משכנתא בסביבת הריבית ומשך השנים להחזר המשכנתא. כך במקום לבצע חישובים רבים (הקלדת ריביות שונות ומשך תקופת הלוואה שונות) מחשבון זה יפרוש בפניך טבלת רגישות בה יוצגו באופן מסודר סדרת החזרים שוטפים לפי ריביות ותקופות החזר שונים בסביבת המשכנתא המבוקשת. בתוצאות שיוצגו לפניך, הצבע האדום מציין את שיעור הריבית, הצבע הכחול מספר שנים למשכנתא - המפגש בין הריבית למספר השנים הוא סכום החזר המשכנתא לכל ריבית ותקופת ההחזר בהתאמה - לפי שפיצר.

מחשבוני הלוואה משכנתא רלבנטיים נוספים:
מחשבון יועצי משכנתאות - הלוואת משכנתא פריים בשילוב הלוואה צמודה/קל"צ והלוואת גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - ריבית משתנה צמודה למדד + ריבית קבועה צמודה + אופציה להלוואת גישור
מחשבון יועצי משכנתאות - משכנתא משולבת - צמודה/קל"צ - שפיצר - קרן שווה - גרייס/בוליט
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין קרן שווה
מחשבון משכנתא הלוואה לפי לוח סילוקין בולט - הלוואת בלון
מחשבון משכנתא הלוואה - השוואה ושילוב בין קרן שווה להלוואת שפיצר
מחשבון משכנתא הלוואה משולבת: הלוואת שפיצר, הלוואת קרן שווה , הלוואת גרייס
מחשבון משכנתא הלוואה - מציאת PMT גובה החזר חודשי
מחשבון רגישות משכנתא שינויים בריבית ומשך ההלוואה
מחשבון הלוואה מקסימלית - מציאת גובה המקסימלי שיכול להינתן כהלוואה
מחשבון משכנתא הלוואה חישוב תקופת המשכנתא בהינתן גובה המשכנתא החזר חודשי וריבית
מחשבון משכנתא - חישוב החזר חודשי, סך הריבית וסך החזר ההלוואה
מחשבון משכנתא - גובה ריבית פיגורים המקסימלי המותר בחוק בגין פיגורי תשלום משכנתא

האתר והמחשבונים פותחו ע''י עורך דין שרון טל עבור בעלי זכות שימוש אישית במחשבונים המשפטיים (שופטים, דיינים, עורכי דין, רואי חשבון , שמאים, בוררים, מגשרים, מומחים ואנשי מקצוע). ט.ל.ח - בכל מקרה של סתירה בין תוצאות החישוב/מידע לבין האמור בחוק - האמור בחוק גובר. השימוש במחשבונים ובמידע באחריות המשתמש בלבד ואינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי אישי.