הסכמים
יחסי ממון
עסקים
צוואות
גירושין
זולו
זולו קניות תיירות מחשבונים משחקים דיגדוגים מילון סיפור מתכונים הורים לימודים
הגישה שלך היא המפתח להצלחה שלך
2/7/2015 |  יום חמישי
הוסף למועדפים מחשבון מיסוי מקרקעין - חישוב מס רכישה חישוביים משפטיים - מחשבונים משפטיים

 
מיסוי מקרקעין
מחשבון - שכ"ט מינימלי
מחשבון מס רכישה
מחשבון מס רכישה - הלכת פלם
מחשבון מס שבח מקרקעין
מחשבון מס שבח - מורחב
מחשבון מס שבח - הוראת השעה
מחשבון - פטור חד פעמי
סימולטור הפטור הנכון למס שבח
מחשבון קנס אי דיווח
מחשבון קנס גרעון
מחשבון - פריסת מס שבח
מחשבון - תיאום מס רכוש
מחשבון - פחת מקרקעין
מחשבון - פחת דירה שהושכרה
מחשבון - איחוד וחלוקה
מחשבון תמ"א 38
מחשבון - ריבוי תאומים
מחשבון - מיסוי דירה מושכרת
מחשבון - פטור זכויות בנייה 49ז
מחשבון - הלכת בטאט 49ז
מחשבון היטל השבחה
מחשבון ריבית היטל השבחה
מחשבון מדד תשומות בנייה
מחשבון מדד מחירי הדירות
מחשבון השוואת מדדים
מחשבון - ארנונה פיגורים
מחשבון - ארנונה החזרים
מחשבון - לוח סילוקין שפיצר
מחשבון משכנתא - הלוואות
מחשבון - שכירות או רכישה
מידע - טבלת מס רכישה
מידע - ביטול מס מכירה
מידע - כל על משכנתא
מדריך רכישת דירה
מדריך מכירת דירה
מיסוי מקרקעין
 
ריביות והצמדה
חישובי דיני עבודה
נזיקין - פלת"ד
חישובי מזונות
מועדי דיונים
חישובי שכר טרחה
חישובי הלוואות
חישובי עסקים
אקטואריה פנסיה וחסכון
מחשבונים משפטיים
שימוש במחשבון זה כרוך בתשלום - הצטרף כמנוי מחשבון עזר כניסת מנוי
מחשבון אומדן מס רכישה
 
תאריך רכישה
קטגורית העסקה
סכום הרכישה
שכר טרחת עורך דין + מע''מ באחוזים
שכר טרחת מתווך + מע''מ באחוזים
 


הערות
עדכון אחרון 16/01/2015 עד 15/01/2016
ראו טבלת מדרגות מס רכישה היסטוריים

מכירה ללא תמורה לבן זוג - אם בני הזוג מתגוררים יחד בדירה - חל פטור ממס רכישה
תקנה 21 לתקנות מס רכישה
 
מכירה של יחיד ללא תמורה לקרובו - מס הרכישה שליש מהרגיל
קרוב לעניין זה - בן זוג, הורה, צאצא נכד, נין בן זוג של הצאצא, אח ואחות
תקנה 20 לתקנות מס רכישה וסעיף 9ג1א1 לחוק מיסוי מקרקעין
 
מס רכישה מופחת הלכת פלם - בני זוג שלאחד מהם הדירה הנרכשת תשמש כדירת מגורים יחידה
ולאחר קיימת דירה, אך ערכו בינהם הסכם יחסי ממון המפריד בין הזכויות הקנייניות על הדירה הקיימת
זכאים למס רכישה מופחת
 
מס רכישה מופחת לחריגים
בחוק קיימים זכאויות נוספות לנכים, עולים חדשים ולנפגעי פעולות איבה העומדים לפי הקריטריונים המתאימים
חריגים - מס רכישה מופחת - מי זכאי למס רכישה מופחת?
הזכאים לתשלום מס רכישה מופחת על דירת מגורים (‎0.5%)הם:
א. נכים - איזה נכה יהיה זכאי למס רכישה מופחת?
1. נכה בעל דרגת נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100%, או נכות של 90% בשל צבירת נכויות באיברים שונים.
2. נכה כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 75% לפחות, לצמיתות.
3. נכה בעל דרגת נכות לצמיתות של 50% לפחות, שהוא קטוע יד או רגל או משותק.
4. נכה עקב תאונת דרכים, שנקבעה לו בעטיה דרגת נכות לצמיתות של 50% לפחות.
5. נכה על פי חוק הנכים או חוק נכי המלחמה בנאצים,שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של 19% לפחות.
6. נכה על פי חוק נכי רדיפות הנאצים, בעל 50% נכות לפחות לצמיתות.
7. נפגע פעולות איבה, על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות של 19% לפחות.
בני זוג שרוכשים דירה למגוריהם ורק אחד מהם נכה, זכאים שניהם למס מופחת.

ב.בני משפחות שכולות ונפגעי פעולות איבה - זכאים למס רכישה מופחת לפי התנאים הבאים:
1. הורה, אלמנה ויתום עד גיל 40 של חייל שנספה במערכה הזכאים לתגמולים.
2. שאיריו של נפגע, הזכאים לקצבה על-פי החוק.
3. נכים ובני משפחות שכולות כאמור זכאים להקלה בתשלום מס רכישה בשל רכישת דירה למגוריהם בשיעור 0.5% משווי הדירה הנרכשת. זכאות זו ניתן לנצלה פעמיים בלבד.

ג. עולים - מי יחשב כעולה אשר זכאי למס רכישה מופחת?
1. בעל אשרה או תעודת עולה לפי חוק השבות.
2. בעל אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 לפי תקנות הכניסה לישראל.
כל אלה על סמך תעודות רישום של משרד הפנים.
עולה זכאי למס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% עד לתקרה המתעדכנת אחת לשנה. מעל סכום התקרה ישולם מס בשיעור של 5% כאמור לעיל.

עולה זכאי להקלה כאמור ממס רכישה בשני מקרים:
1. פעם ברכישת דירה למגוריו או ברכישת קרקע פנויה להקמת דירת מגורים שתשמש למגוריו.
2. פעם נוספת, ברכישת בית עסק או קרקע פנויה להקמת בית עסק שהעולה עצמו ו/או קרובו יעבדו בו. בית עסק לעניין זה - לרבות משק חלקאי.
הקלה זו ניתנת לעולה בתנאי שהדירה נרכשה תוך 7 שנים מיום עלייתו לישראל לראשונה, או שנה לפני עלייתו.
זכויות אלה אינן ניתנות להארכה. תקופת שירות חובה בצה"ל אינן נלקחות בחשבון במנין 7 השנים.
בני זוג שרוכשים דירה, ורק אחד מהם עולה, זכאים שניהם להקלה במס. כמו כן בני זוג שרק אחד מהם עולה ושרכשו את הדירה קודם נישואיהם, יקבלו את ההקלה אם נישאו תוך שנה מיום הרכישה.
חשוב לדעת! בכל המקרים הנ"ל התנאי למס מופחת הוא כי הדירה תשמש למגוריו של הרוכש.
כדי לקבל את ההקלה של מס רכישה מופחת - רצוי מאוד להיות מיוצג ע"י עורך דין המנוסה בכך.
מס רכישה מופחת לא ינתן לדירת מגורים להשקעה.

בסיס המס לפי חוק להגדלת ההיצע של דירות מגורים (מיסוי מקרקעין - הוראת שעה), תשע"א -2011
המחשבון פותח ע''י עורך דין שרון טל - חישוב במחשבון זה אינו בא במקום השומה הנקבעת ע''פ החוק
 
חובת הצהרה
רוכש דירת מגורים חייב להצהיר, תוך 30 יום, על רכישת הדירה למשרד מיסוי מקרקעין האזורי, שהדירה בתחומו. לאחר מכן יקבל שומת מס רכישה, שיש לשלמה תוך 14 יום מיום קבלתה

אם רוכש הדירה ייחשב את מס הרכישה בעצמו יהיה רשאי להגיש הצהרה למשרד האזורי בצרוף תשלום המס שחישב - תוך 50 יום מיום הרכישה כל איחור בתשלום מחייב תשלומי הצמדה, ריבית בשיעור 4% וקנס

יום הרכישה נחשב היום שבו נחתם הסכם / חוזה / זכרון דברים או היום שבו ניתן תשלום כלשהו בגין הנכס - הראשון מבינהם

בכדי למנוע עיכובים מצד הרשויות - יש לבדוק היטב שלא רובץ כל שיעבוד על הנכס

מידע רלוונטי נוסף
מחשבון מס רכישה מדריך לרכישת דירה כל מה שצריך לדעת על משכנתא
מחשבון מס שבח לוח סילוק הלוואה מפורט מדריך לרישום הערת אזהרה
מחשבון בדיקת משכנתא צמודה מחשבון פיגורים למשכנתאות מדריך לרישום עסקת מכר

זולו  מחשבונים  רכישת דירה  מקרקעין  מתגייסים  צילום חליל  פסנתר  גיטרה  קניונים  יהדות  עיצוב הבית  צדק חברתי  כתוב לנו 
© All Right Reserved - Zooloo Portal Copyrights (c) TalTek 1998-2015 פרסום בזולו