הורים | בית ספר להורים

בית ספר להורים
בית הספר להורים
שייכות, שיתוף, עידוד, גבולות, אווירה משפחתית
ארגז הכלים לחיזוק התא המשפחתי
שייכות מאת: שרון טל

אדם מאושר חש שייכות לשלושה מעגלי חיים: משפחה, עבודה, חברה - הצורך העליון של כל אדם הוא הרגשת השייכות לחברה האנושית

שייכות

 

ילד שמגיע למשפחה, מגיע מעמדת נחיתות פיזית: צריך לקבל הן הגנה, הן תזונה, הן שמירה על קיומו הפיזי באמצעות אוכל, טיפול, חום ואהבה, תוך תלות מוחלטת בהורים. התחושה הראשונית והבסיסית של הילד היא להיות שייך להורים, בהמשך חייו הקשר עם ההורים נמשך כל עוד הילד חיי גם לאחר מותם של הוריו. הצורך בשייכות , מניע את הילד ומהווה מטרה להתנהגותו בכל מסגרת חברתית. הדבר הכי חשוב לו, הוא להרגיש שייך לחברה בה הוא חיי.

אם כן, מהי הרגשת שייכות ? הרגשת שייכות הינה הרגשה טובה וחיובית, שיש לי מקום במשפחה, שאני רצוי, אהוב ומקובל וחלק ממנה, הרגשה שאני תורם ומועיל, שאני נחוץ במה שאני עושה. הרגשת השייכות אינה תלויה רק בילד עצמו, כיצור חברתי הוא מגיב כל הזמן לחברה מסביבו, וכדי ליצור את תחושת השייכות, על הסביבה המשמעותית לו לפעול. התנאים המאפשרים הרגשת שייכות הם: אמפתיה, התעניינות, אהדה, פרגון, תמיכה, תקשורת, כבוד הדדי, הקשבה ולהסתכל העל הילד כרצוי, אהוד וכשווה ערך. הרגשת שייכות באה ליידי ביטוי שהילד מרגיש את האני שלו... אהוב, נחוץ, יכול בכך שהוא תורם ומועיל גם הביטחון העצמי שלו יעלה. ההתנהגות שמעידה על הרגשת שייכות תבוא לידיי ביטוי תוך כדי תרומה לחיי המשפחה, עשייה,   שיתוף פעולה, אכפתיות מהסובב אותו והיחסים במשפחה ואיתו יהיו טובים יותר. כהורים נסייע לילד להרגיש שיש לו מקום והוא שייך בכך שנאהב אותו, נכבד אותו ונאפשר לו לתרום ולעשות כיכולתו.

מכיוון ששייכות היא צורך קיומי - כל ההתנהגות של הילד מכוונת לכך. מי שלא מוצא לו מקום בדרך מועילה, "טובה", מוכרח למצוא לעצמו מקום בכל דרך ובכל מחיר. לכן אין ילדים רעים, אלא ילדים שמחפשים שייכות בדרך מפריעה בגלל שלא מצאו דרך אחרת. כלומר, התנהגות המעידה שהילד לא מרגיש שייך תהייה התנהגות מפריעה או לא מקובלת על הסובבים. ובמילים פשוטות: ילד יתנהג התנהגות שלילית בכדי לקבל תשומת לב, להרוויח שייכות.

כדי לשרוד האדם חייב להיות חלק מהחברה. שייכות הינה צורך קיומי של כל אדם, בלעדיה קשה מאוד לחיות, עד כדי כך, שאפשר להשוות שייכות לאוויר לנשימה, או לדלק למכונית. להיות שייך משמע להיות קיים, שייכות היא הכוח המניע שבחיים. כבני אדם אנו כל הזמן בתנועה אל הרצון להיות שייכים ובעלי השתייכות חברתית שונה. כגון: שייכות לאומנית, דתית, מעמדית, מפלגתית, פוליטית, חברתית, שייכות מינית וכך הלאה... לעיתים אף אנו משתייכים ושייכים בו זמנית למספר קבוצות שונות... אנו כל הזמן מוצאים את עצמנו שייכים...   גם שהילדים מגיעים למשפחה, ברור לכל שהם שייכים למשפחה, אבל אין זה אומר עדיין שהם מרגישים שייכים. לכן, הדגש הינו על הרגשת שייכות, שזו נמצאת בתוך המעגל של השייכות ונלמדת מהתנהגותם של הילדים, היא מבטאת את העובדה איך שהם מפרשים את התנהגותנו כשייכים או לא שייכים למשפחה.


טיפים לחיזוק תחושת השייכות:הציפיה מילדנו  - התנהגות  - שייכות  - שיתוף  - עידוד  - גבולות  - אווירה משפחתית  - פינוק  - הגנת יתר  - לחץ הורי  - ביקורת  - אושר  - עוד מאמרים  - למה חשוב לערוך צוואה