הורים | בית ספר להורים

בית ספר להורים
בית הספר להורים
שייכות, שיתוף, עידוד, גבולות, אווירה משפחתית
ארגז הכלים לחיזוק התא המשפחתי
שיטות חינוך שגויות - ביקורת מאת: שרון טל

כדי להבין מה ילדך מרגיש בעת ביקורת, תנסה לדמיין שאתה נמצא במרכז אצטדיון הכדורגל, טדי, וכל הזרקורים מופנים אליך ומאירים את השלילה שבך...
ביקורת זה ה"לא" - ביקורת היא שמאירים את השלילה


תוצאות של ביקורת

אנטי, דווקא, חוסר רצון לשתף פעולה, אדישות, חוסר ביטחון של הילד,פחד להתנסות - פחד לעשות שגיאות. הביקורת פוגעת ביכולת של הילד להיות ספונטני ויצירתי

למה הביקורת אינה יעילה כשיטת חינוך?

לילד קשה להפריד בין העושה למעשה
הביקורת פוגעת באווירה הטובה - הביקורת מייאשת ופוגעת בביטחון העצמי

יש הורים השואפים לשלמות ולא מסוגלים לסבול את המגרעות הקטנות והמרגיזות אצל ילדיהם, כל טעות או כישלון גורמים להם אכזבה והתרגזות, הם מגיבים בהערות שלעיתים כוללות השפלה והערות הרסניות: "הילד הזה ממש אסון", "כל מה שאתה יודע זה רק להרוס ולקלקל", "לילד הזה שתי ידיים שמאליות"... השאיפה לשלומות איננה מציאותית.

ביקורת כשיטת חינוך יש לה השפעה שלילית על בני אדם ובפרט על ילדים. ילדים המקבלים ביקורת במנות גדושות מגיבים בדרך כלל בהרגשת כישלון וייאוש. הם נוטים יותר להטיל ספק ביכולתם. בלהט הביקורת הורים נוטים לומר דברים של כל כך התכוונו אליהם, אך הילד רגיש לכל מילה, חש בהגזמה ונפגע מחוסר הצדק וחוסר ההגינות של הביקורת. הילדים מגיבים בתחושת ייאוש, בהתמרדות ואפילו מתרחקים מההורים מכיוון שאינם נהנים מאווירה משפחתית טובה. ילד שמבוקר לא ישתף יותר את ההורים מכיוון שהוא מפסיד איתם את התחושה של החוויה בשיתוף.

כולנו עושים שגיאות ושגיאות חשובות להתפתחות הילד, בתנאי שהן משמשות כחומר ללימוד ולעידוד. בסדנא יינתנו דוגמאות המראות מה ניתן לעשות במקום להעביר ביקורת במקרים בהם נעשו שגיאות, נראה כי הגישה של ההורה היא זאת שתקבע מה יקרה.הציפיה מילדנו  - התנהגות  - שייכות  - שיתוף  - עידוד  - גבולות  - אווירה משפחתית  - פינוק  - הגנת יתר  - לחץ הורי  - ביקורת  - אושר  - עוד מאמרים  - למה חשוב לערוך צוואה