יהדות
ראש השנה  - צום גדליה
יום כיפור -  כל נדרי -  כרת
חג סוכות
חנוכה
טו בשבט
חג פורים
מגילת אסתר
חג פסח
ההגדה של פסח
יום העצמאות
ל"ג בעומר
יום ירושלים
חג שבועות
יז בתמוז - בין המיצרים
ט באב
טו באב - חג האהבה
יום המעשים הטובים
עשרת הדיברות
ציר הזמן ביהדות


  

בראשית

שמות
ספר שמות הוא הספר השני בתורה. נקרא כך משום שהמילה השנייה בספר היא "שמות" - "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו". הוא נקרא גם ספר הגאולה.
בתרגומים היווניים (תרגום השבעים) נקרא הספר אקסודוס: דרך, החוצה, על-שם האירוע הגדול המתואר בו - יציאת עם ישראל ממצרים. שם זה נשמר בתרגומים ללטינית ובשל כך נקבע כשמו בשפות הרבות אליהם תורגם מלטינית.
ספר שמות מספר על שעבודם של בני ישראל במצרים, יציאתם ממנה ונדודיהם במדבר. בתיאור הנדודים משולבים סיפורים ואירועים שונים, ששיאם הוא מעמד מתן תורה על הר סיני. עוד מסופר בו על מלחמת ישראל בעמלק והוא כולל גם מצוות שונות.

סיפורי הספר - עם ישראל במצרים (פרקים א-טו)
בתחילת הספר מובא קישור אסוציאטיבי עם סוף ספר בראשית, על ידי מניית בני ישראל היורדים למצרים. אחר כך מספר הכתוב על השינוי הדרסטי ביחס של המצרים לבני ישראל – משליטי הארץ הם הופכים לעבדים, שחייהם שווים כקליפת השום. מתוך עם העבדים צומח מנהיג ושמו משה, הגדל בבית פרעה, מלך מצרים.
משה יוצא ורואה את שעבוד אחיו, כאשר הוא מבחין במצרי המכה איש עברי – הוא הורג אותו, וכשהוא רואה שאיש עברי מכה עברי, הוא רק מדבר איתו. הדבר נודע לפרעה ומשה בורח למדיין, מדינה סמוכה. במדיין הוא מסייע לבנות הכהן המקומי להתגבר על רועים בריונים וכתשורה הוא מקבל ממנו את אחת מבנותיו לאישה ועובד אצלו כרועה צאן. משה יוצא למדבר ושם רואה מחזה פלאי: שיח בוער באש, אך הוא לא נאכל (=מתכלה). כאן מתגלה אליו האל ומצווה עליו ללכת אל פרעה ולומר לו שישלח את בני ישראל ממצרים.
משה הולך לפרעה ביחד עם אחיו הגדול, אהרן, ומצווה עליו להוציא את עמו ממצרים. פרעה מסרב ומקשה את תנאי העבודה של בני ישראל. בשעה זו משה כבר בגיל 80, האל שולח אותו שוב והפעם בלוויית אזהרה חמורה – אם לא ישלח את בני ישראל, יבואו עליו מכות קשות.
פרעה מקשה את לבו ואז האל מנחית עליו ועל עמו מכות חזקות: היאור נהפך לדם ואין למצרים מים לשתות. הארץ מתמלאת בצפרדעים. הכינים פולשות לבתי המצרים. חיות טורפות באות על ארץ מצרים. מחלת הדבר מפילה את מקניהם. שחין ואבעבועות פורחים על עורם של המצרים. ברד כבד ובתוכו אש מתלקחת יורד עליהם והורס את יבולם. ארבה כבד תוקף את היבולים שנשארו. חושך גמור שנמשך 3 ימים פוקד את הארץ. ולבסוף – כל בכורי המצרים נהרגים במכה האחרונה. בכל המכות בני ישראל, שישבו בחבל הארץ גושן, הופלו לטובה ולא סבלו כלל.
פרעה משחרר את בני ישראל, אחר כך מתחרט ורודף אחריהם. הם מגיעים לים סוף ושם האל חוצה את הים, הם עוברים בתוכו ויוצאים ממנו ואילו המצרים הרודפים אחריהם טובעים בתוכו, בעוד האל סוגר את הים עליהם. במהלך ההכנות ליציאת מצרים, האל מעביר לבני ישראל, על ידי משה, את מצוות חג הפסח, שנקראת על שום שהאל פסח (=דילג) על בתי בני ישראל והרג רק את הבכורות בבתי המצרים. מצווה נוספת הקשורה למכה זו היא 'פדיון בכור': הבנים הבכורים באדם ובבהמה קדושים לאל - את האדם פודים, ואילו הבהמה קדושה וניתנת לכהנים. גם איסור אכילת חמץ בפסח נאמר באותו הקשר, וטעמו הוא החיפזון של בני ישראל ביציאתם ממצרים, שבגללו לא הספיקו להחמיץ את הבצק. מיד כשעברו בני ישראל את הים, הם פצחו בשירה הידועה בשם 'שירת הים'.

הנדודים במדבר וקבלת התורה (פרקים טז-כ)
מיד עם כניסתם למדבר סיני, מתלוננים בני ישראל על חוסר במים. האל עושה להם נס ופותר את הבעיה. בנוסף, הוא מוריד להם אוכל פלאי בשם מן, שניתן להם בכל בוקר. כשמגיעים בני ישראל לרפידים, שוב העם צמא ומשה מצטווה לדבר אל הסלע כדי להוציא מים והוא מכה בו.
בהמשך הנדודים, תוקף את עם ישראל שבט נוודים ששמו עמלק, אולם ישראל מביסים אותו. בני ישראל מגיעים להר סיני ושם מקבלים את התורה - מערכת המצוות - במעמד מיוחד בו האל עצמו אומר להם את עשרת הדיברות, תמצית של אוסף המצוות.

מערכת המצוות (פרקים כא-כד)
משה מוסר לבני ישראל את מערכת מצוות התורה שעליהם לקיים. במצוות אלו כלולים דיני עבדות, כיבוד הורים, דיני גניבה, נזיקין, שמירה על החלש, דיני משפט ושמיטה.

מצוות בניית המשכן (פרקים כה-לא)
משה מצטווה על ידי האל לבנות משכן, שבו האל ישכון. הוא מקבל ממנו את המידות המדויקות למשכן ולכליו: ארון, כפורת, כרובים, שולחן, כלי השולחן, מנורה, מזבח ולבגדי כהונה הכוללים את החושן (לוח בעל 12 משבצות ובתוכם אבני חן), אפוד, מעיל, כתונת משובצת, מצנפת ואבנט.
האל מפרט למשה לא רק את מידותיהם של כל חלקי המשכן, אלא אף את החומרים ממנו הם צריכים להיעשות. אחר כך הוא מסביר לו את הדרך להקדשת הכהנים לעבודת המשכן, פרטי הקרבת הקרבנות ודרכי ההיטהרות שלהם לפני כניסתם לעבודת המשכן. משה גם בוחר את אנשי המקצוע שאמורים להכין את המשכן וכליו, והם בצלאל בן אורי ואהליאב בן אחיסמך.

חטא העגל (פרקים לב-לד)
משה מקבל על הר סיני את לוחות הברית, עליהם חקוקים עשרת הדברים, בינתיים העם מחכה למשה בתחתית ההר וחושש שמא הוא מת. הם יוצרים בעזרת אהרן עגל זהב, שתפקידו להחליף את משה(לפי פסוק א'). האל כועס עליהם ושולח את משה אליהם. משה יורד, רואה את פולחן עגל הזהב ומנתץ את לוחות הברית. הוא מצווה על שבט לוי (הנאמנים לו) להרוג את אלו שעבדו לעגל ובסופו של דבר נהרגים כ- 3000 איש. משה עולה להר סיני חזרה, והאל כותב לו שוב את עשרת הדיברות על לוחות אחרים.

בניית המשכן וכליו (פרקים לה-מ)
משה מקהיל את העם ומבקש מהם לתרום זהב וכסף לצורך בניית המשכן. הכסף נאסף ובניית המשכן מתחילה על ידי בצלאל ואהליאב, בדיוק כפי שפורט למשה קודם. הפרק האחרון בספר מתאר את בניית המשכן עצמו והכנסת הכלים לתוכו.

מאורעות מרכזיים בספר שמות
המאורע זמנו השנה לבריאה
מגלות לגאולה ירידת 70 נפש למצרים ט"ו ניסן ב"א רל"ח 2,238
מיתת יוסף הצדיק (בן 110) - ראשון הנפטרים מבן בני יעקב 71 שנה לאחר הירידה למצרים ב"א ש"ט 2,309
מיתת לוי בן יעקב (בן 137) - אחרון הנפטרים - תחילת השעבוד 22 שנה לאחר מיתת יוסף ב"א של"א 2,331
לידת משה יוכבד אמו בת 130 שנה - נולדה בכניסה למצרים ב"א שס"ח 2,368
מעמד הסנה ט"ו ניסן - שבוע ימים ב"א תמ"ז 2,447
מכות מצרים תמוז - ניסן ב"א תמ"ז - תמ"ח
2,447 - 2,448
יציאת מצרים ט"ו ניסן
מתן תורה הדרך להר סיני שבע שבועות ט"ו ניסן-א' סיון
מעמד הר סיני ו' או ז' סיון
משכן העדות משה על הר סיני - מצווי על המשכן ז'סיון - י"ז תמוז - 40 יום ב"א תמ"ח - 2,448
חטא העגל ט"ז-י"ז תמוז
תפילה על החטא 40 יום
עליית משה לקבלת לוחות שניים א' אלול - י' תשרי
הריצוי על חטא העגל יום הכיפורים ב"א תמ"ט 2,449
בניית המשכן תשרי - אדר
הקמת המשכן א' ניסן


תקופת ספר שמות
הפרשה הפרקים תחילת הפרשה לבריאת העולם התקופה בשנים אירועי הפרשה הפטרה
שמות א',א'- ו',א' 2,238 209 גזירות המלך החדש, הולדת משה וחייו עד 80 שנה, שעבוד מצרים ובשורת הגאולה ספר ישעיה, כ"ז, כ"ח
ספר יחזקאל ט"ז
וארא ו',ג'-. ו',א' 2,347 כ 4 חודשים הבשורה לגאולה, יחוסם של המנהגים, בבית פרעה, המכות: דםף צפרדעים, כנים, ערוב, שחין וברד ספר יחזקאל, כ"ח-כ"ה, כ"ח-כ"ד
בא י',א'- י"ג-ט"ז 2,348 שלושה חודשים לקראת יציאת מצרים, המכות האחרונות:ארבה, חושך ומכת הבכורות, קידוש החודש, פסח מצרים, פסח דורות, יציאת מצרים ומצוות ראשונות לעם גורלה של מצרים ספר ירמהו מ"ו,י"ג-מ"ו-כ"ח
בשלח י"ג,י"ז-י"ז-ט"ז 2,348 שבועות ההכנות למסע, רדיפת המצריים, קריעת ים סוף, שירת הים, מרים הנביאה, פרשת המן, מתקפת העמלק שירת דבורה שופטים ד',ד'-ה',ל"א
יתרו י"ח,א' - כ'-כ"ג 2,348 שבוע יתרו הביא למדבר סיני את משפחת משה, הציע לו את ארגון מערכת השפיטה, חנייה מול הר-סיני, מעמד הר סיני, קבלת עשרת הדברות ואופן בניית מזבח האדמה חזיון הנביא, ישעיהו ו'א'-ז'-ו'
משפטים כ"א,א'-כ"ד,י"ח 2,348 לא ידוע דיני: עבד עברי, אמה עבריה, רוצח, חובל, אבות נזיקין, דיני שומרים, מפתה בתולה, ציעור אלמנה ויתומים, דיני הלוואה ומשכון, אונאת הגר, שלושת הרגלים - מ"ג מצוות שחרור העבדים, ירמיהו ל"ד,ח'-כ"ב
תרומה כ"ה,א'- כ"ז-י"ט 2,348 לא ידוע מרכיבי התרומה, עשית כלי המשכן: ארון העדות, שלחן הפנים ומעשה המנורה - בניית אוהל המשכן: בניית קרשי המשכן ואדניו הפרוכת וחצר המשכן בניית בית המקדש על ידי שלמה המלך , מלכים א', ה', כ"ו- ו', י"ג
תצוה כ"ז,כ'-ל',י' 2,348 לא ידוע שמן למאור, בגדי כהונה:האפוד, החשן משפט, המעיל, הציץ ושאר הבגדים, קידוש המשכן, קרבנות המילואים, קידוש הכהנים, אכילת בשר הקדשים, קידוש המזבח, קרבן התמיד והשראת השכינה חנוכת כהני בית המקדש לעתיד לבוא, יחזקאל כ"ז,כ'-ל',י'
כי תשא ל',י"א-ל"ה,א' 2,348 לא ידוע מחצית השקל, הכיור,משיחת המשכן, הכנת קטורת, בוני המשכן, השבת, חטא העגל, שבירת לוחות הברית, כבוד ה', לוחות מישניים, כריתת ברית, שלש רגלים אליהו הנביא נשלח להר סיני, מלכים י"ח,א'- מ"ה
ויקהל ל"ה,א'-ל"ח,כ' 2,349 חודשים אחדים אזהרה על השבת, איסוף התרומות למשכן, עשיית:יריעות המשכן, הכיסוי, העמודים, הפרוכות, הארון, השלחן, המנורה והמזבחות בניית כלי בית המקדש בימי שלמה המלך ספר מלכים א' ז',י"ג- כ"ו
פקודי ל"ח,כ"א - מ',ל"ח 2,349 סיום א' בניסן סיכום השימוש בתרומות, עשיית:האפד,החשן ושאר בגדי הכוהנים, סיום הצבת המשכן, משיחתו, הכהנים נערכים לעבודה,הכלים הוצבו, החצר נבנתה וכבוד ה' ירד על משכן אוהל מועד השלמת מלאכת בנית בית המקדש הראשון, מלכים א',ז',נ"א-ח',כ"א


למידע רלבנטי נוסף, ראו:
ספר שמות פרק א
התורה - התורה שבכתב.
בראשית - בריאת העולם והירקמותו של עם ישראל.
שמות - יציאת מצרים, מתן תורה ובנין המשכן - עיצוב תרבותי של עם ישראל
ויקרא - מוקדש בעיקר לדיני הכהנים והמקדש
במדבר - סיפור מסעות ישראל במדבר לעבר ארץ ישראל.
דברים - חזרה כללית של נאומי משה על הספרים הקודמים.
התורה שבעל פה - תורה לשונית שעברה מדור לדור בעל פה.
עשרת הדיברות - חוקים שנמסרו לעם ישראל במעמד הר סיני.
יהדות - אינדקס יהדות.