יהדות
ראש השנה  - צום גדליה
יום כיפור -  כל נדרי -  כרת
חג סוכות
חנוכה
טו בשבט
חג פורים
מגילת אסתר
חג פסח
ההגדה של פסח
יום העצמאות
ל"ג בעומר
יום ירושלים
חג שבועות
יז בתמוז - בין המיצרים
ט באב
טו באב - חג האהבה
יום המעשים הטובים
עשרת הדיברות
ציר הזמן ביהדות


  

דברים

דברים
דברים הוא הספר החמישי מבין חמשת ספרי התורה, המכונים גם חומשים. כשאר ספרי התורה הוא נקרא על שם שתי מילותיו הפותחות, "אלה הדברים". שמו הקדום (מתקופת חז"ל) היה משנה תורה, על פי הכתוב (דברים יז, יח), "וכתב לו את משנה התורה הזאת". אחד ההסברים לכינוי משנה תורה הוא, משום, שספר דברים הוא מעין סיכום של הנאמר בארבעת הספרים הקודמים.

מבנה הספר
נאום משה, שהוא עיקרו של ספר דברים, מספר על ה', שבחר בעם ישראל להיות לו כעם בשל אהבתו ומחויבותו לשלושת האבות. העם הישראלי מחויב לקיים את המצוות שה' ציווה עליהם - כך הספר נפתח, וכך הוא נסגר. הפרק האחרון - פרק ל"ד - מספר על מות משה.

החלק הראשון פותח במילה "אלה", "אלה הדברים" (דברים,א,א), כפתיחת ספר שמות- "ואלה שמות בני ישראל" (שמות,א,א). חלק זה כולל הטפת מוסר לעם והוכחתו על חטאים במדבר. משה מוסר (פרקים א - ד) סקירה היסטורית לא כרונולוגית וניתוח היסטוריוסופי ותיאוסופי של אירועים שונים שאירעו לבני ישראל במדבר, החל מציווי ה' לנסיעתם מחורב לאחר מתן תורה (דברים א, ו), דרך מעמד הר סיני עצמו (דברים ד, י-טו), ומסיים בהטפת מוסר ואזהרה על עבודה זרה ותוצאותיה (דברים ד,כג-כח), ובהבטחה או דרישה לחזרה בתשובה (שם, כח-לא). אז ישנה הפסקה בנאום, ומסופר על קיומה הלכה למעשה של מצוות הבדלת ערי מקלט (בעבר הירדן המזרחי) על ידי משה.

בחלק השני פותח במילה "ויקרא", "ויקרא משה אל כל ישראל" (דברים,ה,א), כפתיחת ספר ויקרא "ויקרא אל משה" (ויקרא,א,א). זהו חלק המצוות. פה משוחזרות חלק גדול ממצוות התורה, לעתים בתוספת טעם והסבר. משה חוזר על עשרת הדברות (פרק ה), מצווה על ייחוד השם (דברים ו, א-ט), ופוצח בסדרת צווים, אזהרות והטפות מוסר לקראת בואם של ישראל לארצם החדשה (דברים ו, י - טח,כ). לאחר מכן הוא שב לסקירתו ההיסטורית וסוקר את מעשה עגל הזהב (דברים ט, ח-יא), ושוב חוזר לדרשת המוסר הארוכה שלו (י, יב - יא,כה).

בחלק השלישי חוזר משה ומצווה על כל החוקים והמצוות שבני ישראל חייבים לקיים. חלק מהם ישנים, חלק חדשים. החוקים מורים כיצד יש לנהוג בעבודה זרה ופסיליה בארצם החדשה, ומוסיף פרטים במצוות רבות, כמו הקורבנות, כיצד להבחין בין נביאי אמת לבין נביאי שקר, מצוות שלוש רגלים (פרקים יב-טז), דיני זקן ממרא, מלכים ודיני מלחמה, ועוד דינים רבים אחרים (פרקים יז-כו).

בחלק הרביעי פותח במילה "וידבר", "וידבר משה אל הכהנים" (דברים,כז,ט), כפתיחת ספר במדבר "וידבר ה' אל משה לאמור" (במדבר,א,א). חלק זה הוא מסכת הקללות והברכות. מצווה משה על כריתת ברית שנייה בבואם לארץ ישראל, ומרבה באיומים ואזהרות על העונשים הצפויים לעוברי הברית (פרקים כז-ל), המגיעים לשיאם בשירת האזינו (פרק לב).

בחלק החמישי מגיע הסיכום של כל הספר. משה רבנו נפרד מעם ישראל בברכות כלליות ואישיות לכל שבט (פרק לג), עולה לראש הפסגה ונותן מבט אחרון בארץ המובטחת, אליה לא זכה להיכנס. על פי חלק מן הדעות בחז"ל, יהושע בן נון, עוזרו ויורשו של משה, הוא אשר תיעד את מותו של משה (פרק לד).
בספר "דברים" מתומצתים כל תולדות ישראל כעם. תולדות שנחשפו בשלושת הספרים: שמות, ויקרא ובמדבר. ספר דברים הוא ההשתקפות, הבבואה. בו מוארים, באור נבואתו של משה, חיי המדבר במלוא היקפם ועמקם (הגאון מווילנא בספר "הכתב והקבלה").

פרשות ספר דברים
דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי תצא , כי תבוא, ניצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה.

למידע רלבנטי נוסף, ראו:
ספר דברים פרק א
התורה - התורה שבכתב.
בראשית - בריאת העולם והירקמותו של עם ישראל.
שמות - יציאת מצרים, מתן תורה ובנין המשכן - עיצוב תרבותי של עם ישראל
ויקרא - מוקדש בעיקר לדיני הכהנים והמקדש
במדבר - סיפור מסעות ישראל במדבר לעבר ארץ ישראל.
דברים - חזרה כללית של נאומי משה על הספרים הקודמים.
התורה שבעל פה - תורה לשונית שעברה מדור לדור בעל פה.
עשרת הדיברות - חוקים שנמסרו לעם ישראל במעמד הר סיני.
יהדות - אינדקס יהדות.