חופשות תלמידי בית ספר שנת הלימודים התשע"ח 2017-2018
1.

פתיחת שנת הלימודים התשע"ז: פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום שישי, י באלול התשע"ז, 1 בספטמבר 2017, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.

2.

ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט באלול התשע"ז עד ב' בתשרי התשע"ח, 20-22 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, 24 בספטמבר 2017.

3.

יום הכיפורים ערב החג ויום החג, הימים שישי ושבת, ט'-י' בתשרי התשע"ז, 29-30 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ח, 1 באוקטובר 2017.

4.

סוכות ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי התשע"ח, 4 באוקטובר 2017, עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשע"ח, 13 באוקטובר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ח, 15 באוקטובר 2017.

4.1

חג הסיגד יום חמישי, כ"ז בחשוון התשע"ח, 16 בנובמבר 2017.
50 יום לאחר יום הכיפורים, והוא יום של צום, טהרה והתחדשות. זהו חג עלייה לרגל של בני העדה האתיופית, ובמרכזו עומד טקס חידוש הברית בין העם לאל, הכולל קריאת קטעים מן המצהף קדוס וברכות ותפילות לגאולה. הטקס נערך בראש הר גבוה, כסמל להר סיני, ומנהלים אותו כהני הקהילה. ההשראה למנהגי החג לקוחה ממעמד דומה המתואר בתנ"ך, שאותו קיימו כזכר לאמנה שכרתו עזרא ונחמיה עם העם בימי שיבת ציון (נחמיה, פרק ט') .

5.

חנוכה: מיום חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ח, 14 בדצמבר 2017, עד יום רביעי, ב' בטבת התשע"ח, 20 בדצמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בטבת התשע"ח, 21 בדצמבר 2017.

6.

ט"ו בשבט: יום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ח, 31 בינואר 2018.

7.

פורים: הימים רביעי, חמישי ושישי , י"ג ו-ט"ו באדר התשע"ח, 28 בפברואר, 1-2 במרס 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשע"ח, 4 במרס 2018.

8.

פסח: מיום חמישי, ו' בניסן התשע"ח, 22 במרס 2018, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ח, 7 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 8 באפריל 2018.

9.

יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשע"ח, 19 באפריל 2018 - הוקדם. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ח , 20 באפריל 2018. יום העצמאות נדחה.

10.

ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשע"ח, 3 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ח, 4 במאי 2018.

11.

יום ירושלים: יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ח, 13 במאי 2018.

12.

חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ח, 19 במאי עד 21 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ח, 22 במאי 2018.

13.

סיום שנת הלימודים
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום שישי, ט"ז בתמוז התשע"ח, 29 ביוני 2018.

בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים ובכיתות י"ג-י"ד תסתיים השנה ביום רביעי, ז' בתמוז התשע"ח, 20 ביוני 2018.

13.1
שנת הלימודים התשע"ח תחל ביום ראשון, כב' באלול התשע"ח, 2 בספטמבר 2018.
14.

ימי צום

1.צום גדליה: יום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, 24 בספטמבר 2017
2.עשרה בטבת: יום חמישי, י' בטבת התשע"ח, 28 בדצמבר 2017
3.תענית אסתר: יום רביעי, י"ג באדר התשע"ח, 28 בפברואר 2018
4.עשרה בתמוז: יום ראשון, י"ז בתמוז התשע"ח, 1 ביולי 2018
5.תשעה באב: יום ראשון, י' באב התשע"ח, 22 ביולי 2018

* בימי הצום המתקיימים במהלך שנת הלימודים, בבתי-הספר שבהם המורים והתלמידים צמים יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.

15.

ימי זיכרון ממלכתיים

15.1 יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל: יום חמישי, כט' בתשרי התשע"ח, 19 באוקטובר 2017
15.2 יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל: יום רביעי, י"ב בחשוון התשע"ח, 1 בנובמבר 2017 (22 שנים להירצחו).
15.3 יום הזיכרון לבן גוריון ז"ל: יום חמישי, ה' בכסלו התשע"ח, 23 בנובמבר 2017
15.4 ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל: יום ראשון, י"ג בטבת התשע"ח, 31 בדצמבר 2017
15.4.4 יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל: יום שני, י"א באדר התשע"ח, 26 בפברואר 2018
15.5 יום הזיכרון לשואה ולגבורה (נדחה): יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ח, 12 באפריל 2018
15.6 יום הזיכרון לחללי צה"ל: (נדחה): יום רביעי, ג' באייר התשע"ח, 18 באפריל 2018. הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצהריים.
15.7

יום הזיכרון לבנימין זאב הרצל ז"ל: יום רביעי, י' באייר התשע"ח, 25 באפריל 2018


מועדי החגים לעובדי הוראה נוצרים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ח

החג

קתולים ופרוטסטנטים

אורתודוקסים וארמניים

חג המולד

25-26.12.2017, הימים שני ושלישי, ז'-ח' בטבת התשע"ח

7-8.1.2018, יום ראשון ושני, כ'-כ"א בטבת התשע"ח

ראש השנה

1.1.2018, יום שני, י"ד בטבת התשע"ח

14.1.2018, יום ראשון, כ"ז בטבת התשע"ח

חג ההתגלות

6.1.2018, יום שבת, י"ט בטבת התשע"ח

19.1.2018, יום שישי, ג' בשבט התשע"ח

יום שישי הטוב

30.3.2018, יום שישי, י"ד בניסן התשע"ח

6.4.2018, יום שישי, כ"א בניסן התשע"ח

פסחא

2-3.4.2018, הימים שני ושלישי, י"ז-י"ח בניסן התשע"ח

9-10.4.2018, הימים שני ושלישי, כ"ד-כ"ה בניסן, התשע"ח

העלייה השמימה

10.5.2018, יום חמישי, כ"ה באייר התשע"ח

17.5.2018, יום חמישי, ג' בסיוון התשע"ח

שבועות

20-21.5.2018 הימים ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשע"ח

27-28.5.2018, הימים ראשון ושני, י"ג-י"ד בסיוון התשע"ח


מועדי החגים לעובדי הוראה מוסלמים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ח

לגבי התאריכים המדויקים יש לפנות לאגף א', חינוך במגזר הערבי, טל' 02-5604234.

החג

הערות

יום הולדת הנביא מוחמד

יום אחד

עיד אל פיטר (חג הפסקת הצום )

3 ימים

עיד אלאדחא (חג הקרבן)

4 ימים

ראשון למוחרם (ראש השנה ההג'רית

יום אחד

מועדי החגים לעובדי הוראה דרוזים בבתי ספר יהודיים לשנת התשע"ח

החג

התאריך

הערות

יום הנביא סבלאן

10.9.2017, יום ראשון, י"ט באלול התשע"ז

יום אחד

חג הנביא אליהו (אלח'דר)

25.1.2018, יום חמישי, ט' בשבט התשע"ח

יום אחד

חג הנביא שועייב

24-27.4.2018, הימים שלישי עד שישי, ט'-י"ב באייר התשע"ח

4 ימים

עיד אלאדחא (חג הקרבן)

לתאריך המדויק יש לפנות לאגף לחינוך דרוזי, טל' 04-8632500

4 ימיםהערות: בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רחל טייטלבום, מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה, אגף בכיר כוח אדם בהוראה, טל' 02-5604757, 02-5604821/8.

תירות ונופש
לוח השנה העברי
חופשות מעונות יום
חופשות תלמידים
מתי החג הקרוב
חיוג בינלאומי
שעת זריחת השמש
ירח נולד ירח מלא

חופשות תלמידים 2023
חופשות תלמידים 2022
חופשות תלמידים 2021
חופשות תלמידים 2020
חופשות תלמידים 2019
חופשות תלמידים 2018
חופשות תלמידים 2017
חופשות תלמידים 2016
חופשות תלמידים 2015
חופשות תלמידים 2014