חופשות תלמידי בית ספר 2014-2015
1.פתיחת שנת הלימודים התשע"ה: פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי-הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו ביום שני, ו באלול התשע"ד, 1 בספטמבר 2014, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
2. ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט באלול התשע"ד עד יום שבת, ג' בתשרי התשע"ה, 24-26 בספטמבר 2014. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשע"ה, 28 בספטמבר 2014, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
3. יום הכיפורים ערב החג ויום החג, הימים שישי ושבת, ט'-י' בתשרי התשע"ה, 4-3 באוקטובר 2014. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ה, 5 באוקטובר 2014, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
4. סוכות ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי התשע"ה, 8 באוקטובר 2014, עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשע"ה, 17 באוקטובר 2014. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ה, 19 באוקטובר 2014, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
5. חנוכה: מיום שישי, כ"ז בכסלו התשע"ה, 19 בדצמבר 2014, עד יום שלישי, א' בטבת התשע"ה, 23 בדצמבר 2014. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ב' בטבת התשע"ה, 24 בדצמבר 2014, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה. (חופשת החנוכה תקוצר ביומיים בשל הארכת פגרת הקיץ. יוחזר יום אחד בראשית החופשה ויום אחד בסופה).
6. ט"ו בשבט: יום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ה, 4 בפברואר 2015. ט"ו בשבט הוא יום נטיעות או טיולים. אם אין אפשרות לערוך נטיעות או טיולים בשל מזג האוויר, יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים לשיחות ולפעילויות חינוכיות הקשורות בט"ו בשבט.
7. פורים: הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג-ט"ו באדר התשע"ה, 6-4 במרס 2015. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשע"ה, 8 במרס 2015, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
8. פסח: מיום ראשון, ט' בניסן התשע"ה, 29 במרס 2015, עד יום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ה, 12 באפריל 2015. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בניסן התשע"ה, 13 באפריל 2015, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה. (בשל הארכת פגרת הקיץ יתווספו שני ימי לימודים לפני היציאה לחופשת הפסח. חופשת הפסח תקוצר השנה ביומיים).
9. יום העצמאות: יום חמישי, ד' באייר התשע"ה, 23 באפריל 2015 (הוקדם). הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ה, 24 באפריל 2015, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
10. ל"ג בעומר: יום חמישי, י"ח באייר התשע"ה, 7 במאי 2015. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ה, 8 במאי 2015, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
11. יום ירושלים: ום ראשון, כ"ח באייר התשע"ה, 17 במאי 2015. מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים בירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.
12. חג השבועות: ערב החג, החג ואסרו חג, הימים ראשון ושני, ו'-ז' בסיוון התשע"ה, 25-24 במאי 2015. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ה, 26 במאי 2015, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
13. פגרת הקיץ
בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום רביעי, י"ד בתמוז התשע"ה, 1 ביולי 2015. - בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה ובכיתות י"ג-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום ראשון, ד' בתמוז התשע"ה, 21 ביוני 2015.
13.1
פתיחת שנת הלימודים התשע"ו: יום שלישי, י"ז באלול התשע"ה, 1 בספטמבר 2015.
14. ימי צום
1.צום גדליה: יום ראשון, ד' בתשרי התשע"ה, 28 בספטמבר 2014 (נדחה)
2.עשרה בטבת: יום חמישי, י' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2015
3.תענית אסתר: יום רביעי, י"ג באדר התשע"ה, 4 במרס 2015
4.עשרה בתמוז: יום ראשון, י"ח בתמוז התשע"ה, 5 ביולי 2015
5.תשעה באב: יום ראשון, י' במנחם-אב התשע"ה, 26 ביולי 2015 (נדחה).
* בימי הצום המתקיימים במהלך שנת הלימודים, בבתי-הספר שבהם המורים והתלמידים צמים יסתיימו הלימודים בשעה 13:30.
15. ימי זיכרון ממלכתיים
15.1 יום הזיכרון לרחבעם זאבי ז"ל: יום חמישי, כ"ט בתשרי התשע"ה, 23 באוקטובר 2014 (הוקדם).
15.2 יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל: יום רביעי, י"ב במרחשוון התשע"ה, 5 בנובמבר 2014 (19 שנים להירצחו).
15.3 יום הזיכרון לבן גוריון ז"ל: יום חמישי, ה' בכסלו התשע"ה, 27 בנובמבר 2014.
15.4 ציון יום זאב ז'בוטינסקי ז"ל: יום חמישי, י' בטבת התשע"ה, 1 בינואר 2015.
15.4.4 יום הזיכרון ליוסף טרומפלדור ז"ל: יום שני, י"א באדר התשע"ה, 2 במרס 2015.
15.5 יום הזיכרון לשואה ולגבורה (נדחה): יום חמישי, כ"ז בניסן התשע"ה, 16 באפריל 2015
15.6 יום הזיכרון לחללי צה"ל: (נדחה): יום רביעי, ג' באייר התשע"ה, 22 באפריל 2015 . הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצהריים.
15.7 יום הזיכרון לבנימין זאב הרצל ז"ל: יום רביעי, י' באייר התשע"ה, 29 באפריל 2015
ימי הזיכרון אינם ימי חופשה; המחנכים יקדישו חלק מהשיעורים לזכר הנפטרים.
16. הערות: בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר מיכאל כהן, מנהל האגף לשיפור מעמד המורה וסגן מנהל המינהל לכוח-אדם, תיאום ובקרה, טל' 02-5604706.


לוח החופשות
ראש השנה כ"ט באלול התשע"ג – ג' בתשרי התשע"ה, 8-17.10.2014
יום כיפור ט'-י' בתשרי התשע"ה, 3-4.10.2014
סוכות ט'-כ"ד בתשרי התשע"ה, 9-17.10.2014
חנוכה כ"ה בכסלו – ב' בטבת התשע"ה, 19.12-23.12.2014
פורים י"ד-ט"ו באדר ב' התשע"ה, 4-6.3.2015
פסח ו'-כ"ב בניסן התשע"ה, 29/3-12/4/2015
יום העצמאות ד' באייר התשע"ה, 23.4.2015
ל"ג בעומר י"ח באייר התשע"ה, 8.5.2015
חג השבועות ו'-ז' בסיוון התשע"ה, 24-25/5/2015

תירות ונופש
לוח השנה העברי
חופשות מעונות יום
חופשות תלמידים
מתי החג הקרוב
חיוג בינלאומי
שעת זריחת השמש
ירח נולד ירח מלא

חופשות תלמידים 2023
חופשות תלמידים 2022
חופשות תלמידים 2021
חופשות תלמידים 2020
חופשות תלמידים 2019
חופשות תלמידים 2018
חופשות תלמידים 2017
חופשות תלמידים 2016
חופשות תלמידים 2015
חופשות תלמידים 2014