הטריוויה של זולו
שאלה  1  מתוך  10  שאלות
מה הסדר הנכון של חודשי השנה   1.
 
בחר תשובה
תשרי , חשון , כסלו, ניסן אייר, סיון, טבת, שבט, אדר, תמוז אב, אלול א.
תשרי, טבת, שבט , אדר חשון, כסלו, ניסן, אייר, סיון, תמוז ,אב, אלול ב.
תשרי, חשון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיון, תמוז, אב , אלול ג.
תשרי, חשון, כסלו, טבת, שבט, אדר, אייר, ניסן, סיון , תמוז, אב , אלול ד.
תשרי , חשון, ניסן, אייר, סיון, כסלב, טבת, שבת, אדר, תמוז, אב ,אלול ה.

טריוויה חגים

זולו משחקי טריוויה
טריוויה חגים טריוויה תורה טריוויה ל"ג בעומר
טריוויה היסטוריה טריוויה בריאות טריוויה משפטית
טריוויה פלילי טריוויה זולו עוד טריוויה