מחשבון אחוזים - כמה זה באחוזים
 
כמה זה באחוזים מ
 
 
התשובה היא
 
 
מציאת שיעור האחוז
 
איזה אחוז מהסכום
 
 
התשובה היא אחוזים