מחשבון המשוואה הריבועית


ax2+ bx + c = 0
הקלד את ערכי מקדמי המשוואה הריבועית בהתאם ואז הקלק חשב

משתנה a


משתנה b


משתנה c


    


נוסחאת המשוואה הריבועית


נוסחת המשוואה הריבועית
אינטרנט ומחשבים