מחשבון פעימות הלב שלך

הקלד כאן את הגיל שלך     לב


  


טווח פעימות לב ל 15 שניות


פעילות אירובית טווח פעימות לב לדקה


מקסימום פעימות לבהערות: המחשבון מראה את מספר פעימות הלב ביחס לגיל לאחר מאמץ ממושך בפעילות אירובית במשך כ 12 דקות, טווח פעימות הלב עומד בין 60% ל 80% מהמקסימום