סמלי חג פורים

מדוע מרעישים ברעשן ובאקדח?
מצווה מהתורה למחות את זכר עמלק. המן היה מזרע עמלק,
לכן הרעשה ברעשן ובאקדח הן פעולות סמליות המבטאות את מחייתו.


מדוע אוכלים אוזני המן?
יש כמה דעות,יש הסבורים ש"אוזניים" הם על שם מדרש האגדה שבו מסופר שהמן נכנס לגנזי המלך
כפוף קומה אבל וחפוי ראש ואוזניו מקוטפות.
סברה אחרת גורסת שכרתו את אוזנוי של המן בטרם תלוהו.
צורתן של אוזני המן היא משולשת כנראה כצורת כובעי קציני הצבא הגבוהים במזרח אירופה,
שבדרך כלל לא אהדו את היהודים ובכך הזכירו את המן. יש הסבורים שהצורה המשולשת
היא כנגד שלושת אבות האומה אברהם, יצחק ויעקוב.


מדוע מתחפשים?
ראשיתו של מנהג ההתחפשות בפורים בתקופת ימי־הביניים
התחפושת היא היפוך ושינוי דמות, כפי שארע לעם ישראל בימי מרדכי ואסתר,
"אשר נהפך להם מיגון לשימחה ומאבל ליום טוב"


עַדְלָיָדַע - (הגייה adloyada) מהי עדלידע ?
העדלידע היא תהלוכת תחפושות הנערכת בערי ישראל מדי שנה בחג הפורים.
השם הוצע בשנת 1932 על־ידי הסופר י"ד ברקוביץ, על־פי מימרה מהתלמוד הבבלי:
"מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" (מסכת מגילה, דף ז', עמוד ב').
[ הפירוש: חייב אדם להשתכר בפורים עד שלא ידע להבחין בין המן הארור למרדכי הברוך ]
באנגלית אומרים - Purim carnival - הצורה הרווחת בציבור היא עדלאידע.


הידעת?
על-פי סוד, פורים הן ראשי התיבות של פסח וסוכות, ראש השנה, יום הכפורים, מתן תורה.
על-פי סוד, שמו של חג הכיפורים נובע מצירוף של כ' הדימוי ו-פורים,
כך שפורים למעשה נחשב ליום "גדול" יותר מיום הכיפורים. למעשה
שני מועדים אלו מנוגדים זה לזה (נשמה - גוף; אכילה לפני - צום לפני, ועוד).מגילת אסתר מנוקדת  פרק א  פרק ב  פרק ג  פרק ד  פרק ה  פרק ו  פרק ז  פרק ח  פרק ט  פרק י 

מדוע חוגגים פורים   מתכון אוזני המן   סימלי החג   מנהגי פורים   חג פורים  

שירי חג פורים   תווים לחג פורים