מנהגי חג פורים

מצוות היום בפורים הם שבע:
א. קריאת המגילה
ב. משלוח מנות
ג. מתנות לאביונים
ד. קריאה בתורה
ה. תפילה על הניסים בתפילה ובברכת המזון
ו. סעודת פורים
ז. איסור הספד ותענית

א. קריאת מגילת אסתר.
את מגילת אסתר קוראים בציבור בבית הכנסת, אדם יחיד שלא יכול היה להגיע לבית הכנסת רשאי לקרוא בביתו.
את המגילה קוראים בליל פורים ולמחרת היום.
ב. משלוח מנות.
ע"מ לצאת ידי חובת משלוח מנות מספיק לשלוח לאדם אחד משלוח ובוא שני מיני מזון,
אך נוהגים לא להסתפק בכך, ולשלוח לחברים ולקרובים כדי להרבות בשמחה וברעות.
ג. מתנות לאביונים.
מצוה לתת שתי מתנות לשני עניים - לכל עני מתנה.
ד,ה. קריאה בתורה ותפילת על הניסים.
מוסיפים את תפילת ההודיה "על הניסים" בתפילת היום ובברכת המזון.
ו.סעודת פורים.
ימי פורים נקבעו כימי משתה ושמחה, לכן יש מצווה לקיים סעודה בפורים.
מצווה להתבסם בורים ולשתות יותר יין מהרגיל, עד שלא ידע להבחין בין "ארור המן" ל"ברוך מרדכי".
ז. איסור הספד ותענית.
הימים י"ד וט"ו באדר הם ימי שמחה, לכן אסורים הספד ותענית בשני ימים אלו.מגילת אסתר מנוקדת  פרק א  פרק ב  פרק ג  פרק ד  פרק ה  פרק ו  פרק ז  פרק ח  פרק ט  פרק י 

מדוע חוגגים פורים   מתכון אוזני המן   סימלי החג   מנהגי פורים   חג פורים  

שירי חג פורים   תווים לחג פורים