אני רוצה מנת גלידה - עדי בגיל 2.5
דה דה דה .. דה דה דה אני רוצה מנת גלידה
אינדקס הומור