מילון צ'אט - Chat
להלן מילון קצר של חלק מראשי התיבות והקיצורים הפופלריים
 • 10q - Thank you
 • AAMOF - As A Matter Of Fact
 • ASAP - As Soon As Posible
 • AFAIK - As Far As I Know
 • b4 - befor
 • BRB - Be Right Back
 • BTW - By The Way
 • bbfn - bye bye for now
 • bfn - bye for now
 • bbye - bye bye
 • chk - check
 • c u - see you
 • c u l8er - see you later
 • cyl - see you later
 • FK U - Fuck You
 • GOOH - Get Out Of Here
 • giwist - gee, I wish I said that
 • gr8 - great
 • hand - have a nice day
 • gr8 - great
 • hhok - ha ha only kidding
 • H R U ? - How Are You ?
 • HHOJ - Ha Ha Only Joke
 • K... - Okay
 • JAM - Just a Minute
 • LOL - Laughing Ount Loaud
 • MOTOS - Member Of The Opposite Sex
 • NRN - No Reply Necessary
 • OBTW - Oh, By The Way
 • o i c - oh I see
 • OMG - Oh, My God
 • OTOH - On The Other Hande
 • PITA- Pain In The As
 • R U OK ? - Are You Ok ?
 • TIA - Thanks In Advance
 • Thx - Thanks
 • 10x - Thanks
 • w8 - wait
 • yglt - you're going to love this

אינטרנט ומחשבים