מילון צ'אט - Chat
להלן מילון קצר של חלק מראשי התיבות והקיצורים הפופלריים
  • 10q - Thank you
  • AAMOF - As A Matter Of Fact
  • ASAP - As Soon As Posible
  • AFAIK - As Far As I Know
  • b4 - befor
  • BRB - Be Right Back
  • BTW - By The Way
  • bbfn - bye bye for now
  • bfn - bye for now
  • bbye - bye bye
  • chk - check
  • c u - see you
  • c u l8er - see you later
  • cyl - see you later
  • FK U - Fuck You
  • GOOH - Get Out Of Here
  • giwist - gee, I wish I said that
  • gr8 - great
  • hand - have a nice day
  • gr8 - great
  • hhok - ha ha only kidding
  • H R U ? - How Are You ?
  • HHOJ - Ha Ha Only Joke
  • K... - Okay
  • JAM - Just a Minute
  • LOL - Laughing Ount Loaud
  • MOTOS - Member Of The Opposite Sex
  • NRN - No Reply Necessary
  • OBTW - Oh, By The Way
  • o i c - oh I see
  • OMG - Oh, My God
  • OTOH - On The Other Hande
  • PITA- Pain In The As
  • R U OK ? - Are You Ok ?
  • TIA - Thanks In Advance
  • Thx - Thanks
  • 10x - Thanks
  • w8 - wait
  • yglt - you're going to love this

אינטרנט ומחשבים